ჩააბარეთ გამოცდა

ბრიტანეთის საბჭოში შარშანდელი წლის განმავლობაში ინგლისური ენის გამოცდები ორ მილიონზე მეტმა ადამიანმა ჩააბარა. ჩვენ დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ გამოცდების ფართო სპექტრს, ინგლისური ენის ტესტებიდან სკოლებისა და ბიზნესკვალიფიკაციის მისაღებ გამოცდებამდე 90-ზე მეტ ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ერთმანეთთან ვაკავშირებთ  სწავლის შესაძლებლობებისა და შემოქმედებით იდეების მქონე აკადემიური წრეებისა და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებს.

ამ ნაწილში:

კემბრიჯის გამოცდები

კემბრიჯის ინგლისური ენის შეფასების გამოცდები საყოველთაოდ აღიარებულია სკოლების, უნივერსიტეტების, კერძო და სახელმწიფო სექტორში მომუშავე დამქირავებლების მიერ მთელ ინგლისურენოვან სამყაროში.

Aptis

Aptis წარმოადგენს ინგლისურის ენის შეფასების თანამედროვე და მოქნილ სისტემას, რომელიც გამიზნულია ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური პირების განსხვავებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.