გაიუმჯობესეთ ინგლისურად თავისუფლად საუბრის უნარები რეალური სიტუაციების ამსახველი დიალოგების მეშვეობით 

გაიუმჯობესეთ მოსმენის უნარები რეალური, ყოველდღიური სიტუაციების ამსახველი დიალოგების მოსმენის და ნახვის შედეგად ინგლისურად. ვიდეო და აუდიოსიუჟეტები სხვადასხვა თემატიკას მოიცავს, როგორიცაა მაგალითად, კომპლიმენტის გაკეთება ან CV-ს შედგენა და მათ თან ახლავს აუდიოტექსტები და სავარჯიშოები, რომლებიც დაგეხმარებათ, შეამოწმოთ, თუ რამდენად კარად გაიგეთ მოსმენილი და ნანახი მასალა. 

ეს პოპულარული აპლიკაცია დაგეხმარებათ: 

  • ივარჯიშოთ ვიდეოსიუჟეტის უკეთ გაგების მიზნით მოძრავი აუდიოტექსტის კითხვის შედეგად
  • ისწავლოთ ახალი სიტყვები თითოეულ სიუჟეტში მოცემული მნიშვნელოვანი ახალი სიტყვების განმარტებათა შედეგად
  • შეამოწმოთ, თუ რამდენად კარგად და სრულად გაიგეთ მოსმენილი მასალა, თითოეული ვიდეოსიუჟეტის დასასრულს მოცემული სავარჯიშოს შედეგად   
  • გაიუმჯობესოთ ტექსტის მოსმენის უნარები, ვიდეოფირის შენელების ფუნქციის გამოყენების გზით.

სუბტიტრების კომპონენტი შესანიშნავია! ძალიან სასარგებლოა როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის, რომელთაც სურთ წაიკითხონ დიალოგები მანამ, სანამ ჩართავენ ვიდეოს ;-)"

გარე ბმულები