ზოგადი ინგლისურის კურსის ინგლისური ენის მსოფლიო ექსპერტებთან სწავლის შედეგად თქვენ:  

  • შეიძენთ ყოველდღიურ ყოფით სიტუაციებში საჭირო ინგლისური ენის უნარებს 
  • გაიუმჯობესებთ გამოთქმას და გაიმდიდრებთ ლექსიკას
  • აიმაღლებთ თავდაჯერებულობას და ისაუბრებთ უფრო თავისუფლად, ნაკლები შეცდომებით
  • გაიუმჯობესებთ ინგლისურად კითხვის, წერის, მოსმენის და მეტყველების უნარებს
  • გაეცნობით ბრიტანულ კულტურას
  • გასწავლიან მაღალი კვალიფიკაციის გამოცდილი მასწავლებლები
  • ისიამოვნებთ კონკრეტული მიზნის ირგვლივ აგებული ინტერაქტიული და სახალისო გაკვეთილებით. 

ინფორმაცია კურსის შესახებ

40 საათიანი ტრიმესტრი

კურსის ხანგრძლივობა

თითოეული ტრიმესტრი გრძელდება 10 კვირა, წელიწადში 3-ჯერ

საათების რაოდენობა

ტრიმესტრში 40 საათი, მთელი კურსის განმავლობაში 120 საათი

კურსის ალტერნატივები

კვირაში ერთხელ ოთხი საათი ან კვირაში 2-ჯერ ორსაათიანი მეცადინეობები

კურსის საფასური

გადასახადი ტრიმესტრში: 540 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად. ნაწილობრივი გადასახადი 270 ლარი

60 საათიანი სემესტრი

კურსის ხანგრძლივობა

თითოეული სემესტრი გრძელდება 10 კვირა, წელიწადში 2-ჯერ

საათების რაოდენობა

სემესტრში 60 საათი, მთელი კურსის განმავლობაში 120 საათი

კურსის ალტერნატივები

კვირაში 3-ჯერ ორსაათიანი მეცადინეობები

კურსის საფასური

გადასახადი სემესტრში: 750 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად. ნაწილობრივი გადასახადი 375 ლარი