ინგლისური ენის მსოფლიო ექსპერტებთან სწავლის შედეგად ბავშვები: 

  • ისწავლიან უმცროსი ასაკის მოსწავლეებთან მუშაობის ექსპერტული გამოცდილების მქონე მასწავლებლებთან, რომლებიც დააინტერესებენ ბავშვებს ინგლისურის შესწავლით  
  • მიიღებენ ინდივიდუალურ ყურადღებას, რაც მათ ესაჭიროებათ საკუთარი თავის გამოხატვისთვის;  მოსწავლეებს ყურადღებას მიაქცევენ იმის მიუხედავად, ინგლისურად ისინი თავისუფლად საუბრობენ თუ პირველად ეცნობიან უცხო ენას
  • ისიამოვნებენ გაკვეთილებით, რომლებზეც ჩაერთვებიან სპეციალურად ბავშვებისთვის შემუშავებულ ჯგუფურ აქტივობებში     
  • ისწავლიან იმავე ასაკის ბავშვებთან ერთად, რაც გაამდიდრებს მათ სასწავლო გამოცდილებას და გამოკვეთს აკადემიურ საჭიროებებს, რაც მომდევნო ეტაპზე ბავშვებს სკოლაში სწავლისას დაეხმარება. 

რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მშობლები უწყვეტად იქნებიან საქმის კურსში შვილის პროგრესის თაობაზე, რეგულარული შეხვედრების და ანგარიშების შედეგად. 

ინფორმაცია კურსის შესახებ

კურსის ხანგრძლივობა

თითოეული ტრიმესტრი გრძელდება 10 კვირა, წელიწადში 3-ჯერ

საათების რაოდენობა

ტრიმესტრში 30 საათი, მთელი კურსის განმავლობაში 90 საათი

კურსის ალტერნატივები

კვირაში ერთხელ სამი საათი ან კვირაში 2-ჯერ საათნახევრიანი მეცადინეობები

კურსის საფასური

გადასახადი ტრიმესტრში: 430 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად. ნაწილობრივი გადასახადი 215 ლარი