ინგლისური ენის მსოფლიო ექსპერტებთან სწავლის შედეგად ბავშვები: 

  • ისწავლიან უმცროსი ასაკის მოსწავლეებთან მუშაობის ექსპერტული გამოცდილების მქონე მასწავლებლებთან, რომლებიც დააინტერესებენ ბავშვებს ინგლისურის შესწავლით  
  • მიიღებენ ინდივიდუალურ ყურადღებას, რაც მათ ესაჭიროებათ საკუთარი თავის გამოხატვისთვის;  მოსწავლეებს ყურადღებას მიაქცევენ იმის მიუხედავად, ინგლისურად ისინი თავისუფლად საუბრობენ თუ პირველად ეცნობიან უცხო ენას
  • ისიამოვნებენ გაკვეთილებით, რომლებზეც ჩაერთვებიან სპეციალურად ბავშვებისთვის შემუშავებულ ჯგუფურ აქტივობებში     
  • ისწავლიან იმავე ასაკის ბავშვებთან ერთად, რაც გაამდიდრებს მათ სასწავლო გამოცდილებას და გამოკვეთს აკადემიურ საჭიროებებს, რაც მომდევნო ეტაპზე ბავშვებს სკოლაში სწავლისას დაეხმარება. 

რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მშობლები უწყვეტად იქნებიან საქმის კურსში შვილის პროგრესის თაობაზე, რეგულარული შეხვედრების და ანგარიშების შედეგად. 

წლის განმავლობაში გვაქვს ორი სემესტრი

  • ოქტომბრიდან თებერვლის ჩათვლით
  • მარტიდან ივლისის ჩათვლით

ფასების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ, განყოფილებაში "ინფორმაცია კურსის შესახებ" 

ინფორმაცია კურსის შესახებ

კურსის ხანგრძლივობა კურსის საფასური  პირველი გადახდა მეორე გადახდა მესამე გადახდა
16 კვირა, 48 საათი 730 ლარი 330 ლარი 200 ლარი 200 ლარი

680 ლარის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში დაზოგავთ 50 ლარს.