ინგლისური ენის მსოფლიო ექსპერტებთან სწავლის შედეგად მოზარდები: 

  • ისწავლიან მოზარდებთან მუშაობის გამოცდილების მქონე მასწავლებლებთან, რომლებიც დააინტერესებენ ბავშვებს ინგლისურის სწავლით  
  • ისიამოვნებენ გაკვეთილებით, რომლებზეც ჩაერთვებიან სპეციალურად მოზარდებისთვის შემუშავებულ ჯგუფურ აქტივობებში
  • განავითარებენ უნარებს, რაც მათ ესაჭიროებათ კონკურენტული უპირატესობის მისაღებად მომდევნო ეტაპზე, სკოლაში სწავლისას
  • გაიჩენენ ახალ მეგობრებს, ისწავლიან რა თავიანთი იდეების და მოსაზრებების თავდაჯერებულად და თავისუფლად გადმოცემას ინგლისურად   
  • ისწავლიან იმავე ასაკის და ინგლისური ენის ცოდნის მქონე მოზარდებთან  ერთად, რაც ხელს შეუწყობს მათ მაქსიმალურ პროგრესს.

რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მშობლები უწყვეტად იქნებიან საქმის კურსში შვილის პროგრესის თაობაზე, რეგულარული შეხვედრების და ანგარიშების შედეგად.

ინფორმაცია კურსის შესახებ

კურსის ხანგრძლივობა

თითოეული ტრიმესტრი გრძელდება 10 კვირა, წელიწადში 3-ჯერ

საათების რაოდენობა

ტრიმესტრში 30 საათი, მთელი კურსის განმავლობაში 90 საათი

კურსის ალტერნატივები

კვირაში ერთხელ სამი საათი ან კვირაში 2-ჯერ საათნახევრიანი მეცადინეობები

კურსის საფასური

გადასახადი ტრიმესტრში: 430 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად. ნაწილობრივი გადასახადი 215 ლარი