შეიძინეთ ახალი უნარები და სწავლების გამოცდილება

ინგლისურის გაკვეთილის საუკეთესოდ დაგემგვით და ამ გეგმის განხორციელებით მოსწავლეები იძენენ მყარ ცოდნას. ამ კურსის მიმდინარეობისას დააკვირდებით სწავლების პრაქტიკულ მიდგომებს და სხვებს გაუზიარებთ საკუთარ გამოცდილებას.

თქვენ შეძლებთ უკეთ გაიცნოთ სტუდენტები და მათთან კომუნიკაციის ეფექტურობა. დაიმახსოვრებთ გაკვეთლის დაგეგმვის ძირითად ფაქტორებს და რესურსებს, როგორიცაა ტექნოლოგია. თქვენ ასევე შეისწავლით როგორ წარმართოთ გაკვეთილი და აქტიურად ჩართოთ მოსწავლეები. 

ვისთვის არის განკუთვნილი ეს კურსი?

ეს კურსი არის ინგლისური ენის დაწყებითი თუ უფროსი კლასების  პედაგოგებისთვის. 

რა დრო დამჭირდება ამ კურს რომ დავუთმო?

კურსი არის მოქნილი და კვირაში მხოლოდ ორი საათის დათმობას მოითხოვს გრძელდება ოთხი კვირის განმავლობაში, ასე, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეასრულოთ დავალებები. დარეგისტრირება შეგიძლიათ ახლავე, კურსის ბოლო დღემდე.