ჩვენი ოთხი კურსი - IELTS ტესტის გაგება მეგზურობას გაგიწევთ ყველაფერში, რაც გჭირდებათ რომ იცოდეთ IELTS ტესტისთვის მომზადებისას.

თითოეული კურსი გრძელდება სამი კვირის განმავლობაში და მოიცავს IELTS ტესტის ოთხი კომპონენტიდან ერთერთს — კითხვის, წერის, საუბრისა და მოსმენის უნარებს. ვიდეო მასწავლებლისა და IELTS ტესტის გამოცდილი პედაგოგების ჯგუფისაგან მიიღებთ რჩევას თითოეული საფეხურის შესახებ. თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ სხვა სტუდენტებისათვის საკუთარი გამოცდილების, რჩევებისა და აზრების გაზიარება. 

კურსის დასასრულს, თქვენ: 

  • გექნებათ ინფორმაცია IELTS ტესტის ყველა ნაწილის შესახებ 
  • მიიღებთ IELTS ტესტის მიზნების მისაღწევად საჭირო რჩევებს 
  • გეცოდინებათ თუ როგორ ფასდება IELTS ტესტი 
  • გექნებათ შესაძლებლობა, რომ სხვა სტუდენტებმა შეაფასონ თქვენი წერისა და საუბრის უნარები ინგლისურ ენაზე.   

კურსები რომლებზეც შეგიძლიათ დარეგისტრრიდეთ:

IELTS ტესტის გაგება: კითხვა

ეს კურსი ორიენტირებულია კითხვის კომპონენტზე. თქვენ გაეცნობით ტესტის ფორმატს, წასაკითხი ტექსტების სახეობებს და შეიმუშავებთ სწავლის სტრატეგიებს, რომლებიც დაგეხმარებათ სხვადასხვა დავალების შესრულებაში, დაწყებული მრავალვარიანტიანი არჩევანიდან  სწორი, არასწორი და არ არის მოცეული ტიპის კითხვებით დამთავრებული.

ასევე გაეცნობით კითხვის ზოგად სტრატეგიებს, რომლებიც დაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ უცნობ თემებზე რთული ტექსტების ტიპებს, რომლებსაც შეხვდებით IELTS მოსამზადებელ მასალებში.

დარეგისტრირდით

 

IELTS ტესტის გაგება: საუბარი

ეს კურსი ორიენტირებულია საუბრის კომპონენტზე. თქვენ დეტალურად გაეცნობით საუბრის კომპონენტის სამ ნაწილს და შეიტყობთ მეტს ოთხი კრიტერიუმის შესახებ, რომლის მეშვეობითაც შეფასდება თქვენი საუბრის უნარი. 

კურსის ფარგლებში შემოთავაზებული რჩევები დაგეხმარებათ ინგლისურად საუბრის უნარის გაუმჯობესებაში და წარმატების მიღწევაში. პრაქტიკული აქტივობების დახმარებით, გაიმყარებთ თავდაჯერებულობას და მომზადებული შეხვდებით გამოცდის დღეს.

დარეგისტრირდით

 

IELTS ტესტის გაგება: მოსმენა

ეს კურსი ორიენტირებულია ტესტის მოსმენით ნაწილზე. თქვენ გაეცნობით ტესტის ფორმატს და შეიმუშავებთ სწავლის სტრატეგიებს, რომლებიც დაგეხმარებათ სხვადასხვა დავალების შესრულებაში.  

თქვენ ასევე მიმოიხილავთ ზოგადი ინგლისურის სმენით სტრატეგიებს, რომლებიც დაგეხმარებათ კომპლექსურ ტექსტებთან ან უცხო თემებთან გამკლავებაში, რომლებიც შესაძლოა IELTS გამოცდის მოსამზადებელ მასალებში შეგხვდეთ.

დარეგისტრირდით

IELTS ტესტის გაგება: წერა

ეს კურსი ორიენტირებულია აკადემიური წერის ტესტზე. თქვენ გაეცნობით ტესტის ფორმატს და შეიმუშავებთ სწავლის სრტატეგიებს, რომლებიც დაგეხმარებათ სხვადასხვა დავალების შესრულებაში.  

თქვენ გაარჩევთ გრაფიკებს და ცხრილებს პირველ დავალებაში (Task One), ასევე როგორ მიუდგეთ დავალებას და როგორი ენაა საჭირო წარმატებული პასუხისთვის. თქვენ დააკვირდებით მეორე დავალების (Task Two) კითხვებს და შეისწავლით როგორ დაგეგმოთ, დაწეროთ და შეამოწმოთ აკადემიური ესე. 

თქვენ გაეცნობით შეფასების კრიტერიუმებს, რას ამოწმებს გამომცდელი და როგორ დაწეროთ კარგად IELTS გამოცდაზე.

დარეგისტრირდით

IELTS მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ინგლისური ენის ტესტია უმაღლესი განათლების მიღებისა და გლობალური მიგრაციისათვის. IELTS სერტიფიკატს 10,000 -ზე მეტი ორგანიზაცია იღებს მთელ მსოფლიოში. მათ შორის უნივერსიტეტები, დამსაქმებლები, იმიგრაციისა და პროფესიული ორგანოები. 2018 წლის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 3.5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ჩააბარა IELTS ტესტი. 

ჩვენ გვაქვს 80 წლიანი გამოცდილება ინგლისური ენის სწავლებასა და შეფასებაში და ადმინისტრირებას ვუწევთ IELTS ტესტს 140-ზე მეტ ქვეყანაში.

 

See also