ვისწავლოთ ინგლისური

სხვადასხვა ასაკის მსმენელთათვის ინგლისურის სწავლების მრავალი ათწლეულის გამოცდილების მქონე ბრიტანეთის საბჭო გთავაზობთ გულდასმით შემუშავებულ სასწავლო კურსებს, რომლებიც გამიზნულია მაქსიმალურად ეფექტური და პრაქტიკული სასწავლო პროცესის შესაქმნელად ზოგადი, აკადემიური, ბიზნეს ინგლისურისა და ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსების სწავლების შედეგად.

ამ ნაწილში გაეცნობით