დამატებითი ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: exams@ge.britishcouncil.org

ამ სექციაში

რა არის Aptis?

Aptis არის ინგლისური ენის შეფასების თანამედროვე და მოქნილი სისტემა, რომელიც გამიზნულია ორგანიზაციებისთვის ინგლისური ენის ოთხივე კომპონენტის (საუბარი, წერა, კითხვა, სმენა) შესამოწმებლად.

რა ესაჭიროება თქვენს ორგანიზაციას?

Aptis იძლევა ინდივიდის ინგლისური ენის ცოდნის სანდო და ზუსტ შეფასებას, რაც ორგანიზაციებს დაეხმარება თანამშრომლების აყვანაში, არსებული პერსონალის დატრეინინგებისა და ინგლისური ენის უნარების