შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ქვემოთ მოცებული ცხრილით:

Visa description CEFR level required Skills IELTS UKVI test and score required
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing Speaking and Listening

7.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Exceptional Talent) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Entrepreneur) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening 

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

 Tier 2 (General) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 2 (Sportsperson) visa A1  Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 2 (Minister of Religion) visa  B2  Reading, Writing Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 4 (General) student visa - below degree level

*only when required 

B1 Reading, Writing Speaking and Listening 

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 4 (General) student visa - degree level and above

*only when required

B2 Reading, Writing Speaking and Listening 

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now.  

Family, Spouse or Partner visa  A1 Speaking and Listening 

Life Skills at A1-Pass.

Register now

Citizenship / Settlement visa  B1  Speaking and Listening 

Life Skills at B1-Pass.

Register now.  

შენიშვნა: თუ განაცხადი შეგაქვთ მე-4 კატეგორიის (Tier 4) სტუდენტურ ვიზაზე საბაკალავრო ან სამაგისტრო კურსზე სწავლის გასაგრძელებლად, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ყველა ბრიტანული უნივერსიტეტი ითხოვს ინგლისური ენის ცოდნის განსაზღვრულ დონეს და ყველა ბრიტანული უნივერსიტეტი ცნობს IELTS ტესტის შედეგებს. სავიზო განაცხადის შეტანამდე გთხოვთ, შეამოწმოთ არჩეული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი გენერალური სპონსორების (Highly Trusted Sponsor (HTS)) ჩამონათვალში. 

გარე ბმულები