მიიღეთ თქვენთვის სასურველი IELTS ქულა ჩვენი უფასო ონლაინ მასალების დახმარებით. დარეგისტრირდით უფასო მოსამზადებელ პროგრამაზე და მიიღეთ წვდომა ვებინარებზე, უფასო მოსამზადებელ აქტივობებზე, ონლაინ პლატფორმებზე და საცდელ ტესტებზე. წაიკითხეთ ინფორმაცია, შეიტყვეთ მეტი და დარეგისტრირდით.

უფასო მოსამზადებელი ვებინარები

ეს არის IELTS უფასო მოსამზადებელი ვებინარების სერია, რომლის მიზანია, არსებულ რთულ ვითარებაში გაგიწიოთ საჭირო დახმარება  გამოცდისთვის მოსამზადებლად.

IELTS მოსამზადებელი ვებინარები ჩატარდება IELTS ექსპერტების მიერ ყოველ ხუთშაბათს. თითოეული ვებინარი გაგრძელდება დაახლოებით 60 წუთი და დაგეხმარებათ გაიგოთ რას უნდა ელოდოთ გამოცდის დღეს. ვებინარის განმავლობაში პასუხი გაეცემა ხშირად დასმულ შეკითხვებს ტესტის ყველა კომპონენტზე: მოსმენა, კითხვა, წერა და საუბარი.

ვებინარების განრიგი 

თარიღი აღწერა
ხუთშაბათი 27 მაისი 2021 აკადემიური წერა დავალება 2:კოჰერენტულობა და კოჰეზია
ხუთშაბათი 3 ივნისი 2021 ლექსიკის ჩაწერა
ხუთშაბათი 10 ივნისი 2021 გრამატიკა IELTS ტესტისთვის: შედარებები
ხუთშაბათი 17 ივნისი 2021 წერითი დავალება 2: პრობლემები და გადაწყვეტა
ხუთშაბათი 24 ივნისი 2021 IELTS საუბრის კომპონენტი: ლექსიკა
ხუთშაბათი 1 ივლისი 2021 წერითი დავალება 2: ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები
ხუთშაბათი 8 ივლისი 2021 IELTS მოსმენის კომპონენტი
ხუთშაბათი 15 ივლისი 2021 აკადემიური კითხვის ტესტი
ხუთშაბათი 22 ივლისი 2021  ზოგადი მიმოხილვა: კითხვის ნაწილი
ხუთშაბათი 29 ივლისი 2021 აკადემიური წერა დავალება 1: გრაფიკები და დიაგრამები

IELTS ექსპერტის ფეისბუქ სესიები

ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ IELTS ექპერტის ფეისბუქ ონლაინ სესიებზე, რომლებიც ჩატარდება პარასკევობით - დარეგისტრირდით!

თარიღი თემა
პარასკევი 9 აპრილი 2021 | 13.00 დროის განაწილება IELTS გამოცდის დღეს
პარასკევი 16 აპრილი | 13.00 წინადადების ტიპები: გრამატიკული  საკითხები
პარასკევი 23 აპრილი| 13.00 პასუხების გაცემა IELTS საუბრის კომპონენტში ნაწილი 3

პარასკევი 7 მაისი  | 13.00

პარასკევი 14 მაისი  | 13.00

პარასკევი 21 მაისი  | 13.00

ლექსიკური თამაშები

ოფიციალური და არაოფიციალური ენა

კითხვის უნარები  IELTS ზოგადი ნაწილისთვის