მიიღეთ თქვენთვის სასურველი IELTS ქულა ჩვენი უფასო ონლაინ მასალების დახმარებით. დარეგისტრირდით უფასო მოსამზადებელ პროგრამაზე და მიიღეთ წვდომა ვებინარებზე, უფასო მოსამზადებელ აქტივობებზე, ონლაინ პლატფორმებზე და საცდელ ტესტებზე. წაიკითხეთ ინფორმაცია, შეიტყვეთ მეტი და დარეგისტრირდით.

უფასო მოსამზადებელი ვებინარები

ეს არის IELTS უფასო მოსამზადებელი ვებინარების სერია, რომლის მიზანია, არსებულ რთულ ვითარებაში გაგიწიოთ საჭირო დახმარება  გამოცდისთვის მოსამზადებლად.

IELTS მოსამზადებელი ვებინარები ჩატარდება IELTS ექსპერტების მიერ ყოველ ხუთშაბათს. თითოეული ვებინარი გაგრძელდება დაახლოებით 60 წუთი და დაგეხმარებათ გაიგოთ რას უნდა ელოდოთ გამოცდის დღეს. ვებინარის განმავლობაში პასუხი გაეცემა ხშირად დასმულ შეკითხვებს ტესტის ყველა კომპონენტზე: მოსმენა, კითხვა, წერა და საუბარი.

ვებინარების განრიგი 

თარიღი აღწერა
ხუთშაბათი 5 აგვისტო 2021  IELTS საუბრის კომპონენტი: ნარატიული დროები
ხუთშაბათი 12 აგვისტო 2021  გრამატიკა IELTS აკადემიური ნაწილის დავალება 1-სთვის
ხუთშაბათი 19 აგვისტო 2021  IELTS საუბრის კომპონენტი: ლექსიკა
ხუთშაბათი 26 აგვისტო 2021  გრამატიკა IELTS ტესტისთვის: შედარებები
ხუთშაბათი 2 სექტემბერი 2021 ტესტის მოსმენის ნაწილი
ხუთშაბათი 9 სექტემბერი 2021  ტესტის კითხვის ნაწილი: კითხვის ძირითადი უნარები
ხუთშაბათი 16 სექტემბერი 2021  ზოგადი ტრენინგი კითხვის ნაწილი
ხუთშაბათი 23 სექტემბერი 2021  აკადემიური წერა დავალება 1: გრაფიკები და დიაგრამები
ხუთშაბათი 30 სექტემბერი 2021  ზოგადი ტრენინგი წერითი დავალება 1: წერილები
ხუთშაბათი 7 ოქტომბერი 2021  კითხვის კომპონენტი: მიმოხილვა
ხუთშაბათი 14 ოქტომბერი 2021  საუბრის კომპონენტი
ხუთშაბათი 21 ოქტომბერი 2021  წერითი დავალება 2
ხუთშაბათი 28 ოქტომბერი 2021 კითხვის კომპონენტის შეკითხვების ტიპები: სწორი/არასწორი/მოცემული არ არის და რამდენიმე არჩევანი
ხუთშაბათი 4 ნოემბერი 2021 აკადემიური წერის დავალება 1:  პროცესები და რუკები
ხუთშაბათი 11 ნოემბერი 2021 კითხვის კომპონენტის შეკითხვების ტიპები: სათაურების დაწყვილება მოკლე შინაარსთან
ხუთშაბათი 18 ნოემბერი 2021 აკადემიური წერის დავალება 2: პრობლემები და მათი გადაწყვეტა
ხუთშავათი 25 ნოემბერი 2021 ლექსიკა IELTS ტესტისთვის: შესავალი
ხუთშაბათი 2 დეკემბერი 2021 აკადემიური წერის დავალება 2: კოჰერენტულობა და კოჰეზია
ხუთშაბათი 9 დეკემბერი 2021 მოსმენის კომპონენტი
ხუთშაბათი 16 დეკემბერი 2021 საუბრის კომპონენტი

IELTS ექსპერტის ფეისბუქ სესიები

ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ IELTS ექპერტის ფეისბუქ ონლაინ სესიებზე, რომლებიც ჩატარდება პარასკევობით - დარეგისტრირდით!

თარიღი აღწერა
პარასკევი 3 სექტემბერი 2021 გრამატიკული სიზუსტე
პარასკევი 10 სექტემბერი 2021 IELTS წერა დავალება 2: პასუხების შაბლონები
პარასკევი 17 სექტემბერი 2021 IELTS ტესტის ქულის გაუმჯობესება
პარასკევი 24 სექტემბერი 2021 კითხვის კომპონენტი: სათაურების შერჩევა