რა გავლენას ახდენს თანამშრონელთა ინგლისური ბიზნესზე

იყავით კონკურენტუნარიანი, განსაზღვრეთ თანამშრომელთა ინგლისურის დონე.

ბრიტანეთის საბჭოს 80 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს ინგლისური ენის ტესტირების სფეროში. კვლევის ფარგლებში, ჩვენ საშუალება გვქონდა გავსაუბრებოდით ევროპის წამყვან მენეჯერებს ზემოაღნიშნულ საკითხზე.

კვლევის შედეგები თავმოყრილია ელექტრონულ წიგნში, სადაც გამოკვეთილია ის ექვსი ბიზნეს მიმართულება, რომელშიც თანამშრომლების მიერ ინგლისური ენის ცოდნა განსაკუთრებით მნიშნველოვანია კომპანიის წარმატებული საქმიანობისთვის. წიგნში ასევე მოცემულია ექსპერთა რჩევები კომპანიებში თანამშრომელთა ინგლისური ენის ცოდნის დონის სწორად და ეფექტურად განსაზღვრაზე.

როგორც კომპანიის მთავარი მენეჯერისთვის, თქვენთვის ხელმისაწვდომია:

  • უფასო ელექტრონული წიგნი
  • უფასო კონსულტაცია ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელთან თქვენს ორგანიზაცაში ინგლისური ენის საჭიროებაზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, რომ დაგიკავშირდეთ.