ქორეოგრაფიული კომპანია ქენდუკო თავისი ორი სპექტაკლით

11-12 მარტს გაიმართება თანამედროვე ქორეოგრაფიული კომპანიის ქენდუკოს ორნაწილიანი წარმოდგენა

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

როგორ დაგეხმარეთ დღეს? მიიღეთ ჩვენს გამოკითხვაში მონაწილეობა

სულ რამდენიმე წუთი დაგჭირდებათ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები

შეავსეთ კითხვარი აქვე

მოგესალმებით ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში

ჩვენ ვაკავშირებთ სწავლის შესაძლებლობების და შემოქმედებითი იდეების მქონე ადამიანებს ბრიტანეთიდან. ინგლისური ენის შესწავლა გსურთ, სწავლება, გამოცდის ჩაბარება, ბრიტანეთში სწავლა თუ ჩვენი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გაგება, შეგიძლიათ დაიწყოთ აქ.

ღონისძიებები

ქორეოგრაფიული კომპანია ქენდუკო თავისი ორი სპექტაკლით

2017 წლის 11 და 12 მარტს გაიმართება თანამედროვე ქორეოგრაფიული კომპანიის ქენდუკოს ორნაწილიანი წარმოდგენა