ჩვენი საქმიანობა განათლებისა და საზოგადოების სფეროებში

ჩვენ ვცდილობთ წვლილი შევიტანოთ უფრო ღია, ინკლუზიური და წარმატებული საზოგადოების შექმნაში