გაიცანით ბრიტანეთის საბჭოს გუნდი საქართველოში 

ზაზა ფურცელაძე OBE
დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში

კულტურული ურთიერთობები

მაია დარჩია 
განათლების, ინგლისურის და ხელოვნების პროექტების მენეჯერი

გამოცდები

ქეთევან დანელია 
გამოცდების მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი

მარიცა გოგია
დაგეგმარებისა და რესურსების კოორდინატორი

სასწავლო ცენტრი

ანა ჩხარჩხალიაი
სასწავლო ოპერაციების მენეჯერი

ნათია ხარძიანი 
უფროსი მასწავლებელი, ბავშვებისა და მოზარდების სასწავლო პროგრამები

ეკატერინე ფაცაცია 
მარკეტინგის ოფიცერი, სამხრეთ ევროპის კლასტერი

რესურსები

ქეთი გეგიძე
რესურსების და რისკის მენეჯერი

ავთო ბიგვავა
რესურსების კოორდინატორი 

მომხმარებელთა მომსახურება

მართა გაბაძე
მომხმარებელთა მომსახურების მენეჯერი