გაიცანით საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს პერსონალი

ზაზა ფურცელაძე 
დირექტორი

ინგლისური ენა და გამოცდები

თამარ კვაჭაძე 
ინგლისური ენის პროექტების მენეჯერი 

რუსუდან ბახტაძე 

გამოცდების მენეჯერი 

ქეთი დანელია 
გამოცდების კოორდინატორი

სასწავლო ცენტრი

სტივენ შელი 
სასწავლო ცენტრის მენეჯერი 

ნატალია ბაღდავაძე 
აკადემიური მენეჯერი 

ხელოვნება

მაია დარჩია 
ხელოვნების პროგრამის მენეჯერი  

პროექტები და რესურსები

გიორგი რაზმაძე 

პროექტების კოორდინატორი 

ეკატერინე ფაცაცია 
მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი

ქეთი გეგიძე 
პროექტებისა და რესურსების მენეჯერი

მარიამ ცეცხლაძე 
რესურსების კოორდინატორი 

მომხმარებელთა მომსახურება

სალომე შალამბერიძე 
მომხმარებელთა მომსახურების კოორდინატორი