ჩვენს კურსზე დარეგისტრირება შესაძლებელია თბილისში მდებარე ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრებში.