ჩვენი მიზანია ნდობისა და ურთიერთგაგების ხიდების გადება მსოფლიოს ხალხთა შორის. ჩვენი პროგრამების მეშვეობით ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ასეულობით მილიონ ადამიანს გლობალური მასშტაბით, გაიცნონ ბრიტანული კულტურა და შემოქმედება. 

ამ ნაწილში

ჩვენი საქმიანობა განათლებისა და საზოგადოების სფეროში

ჩვენ ვმუშაობთ განათლებისა და საზოგადოების სფეროში განათლების, გლობალური მოქალაქეობის, სოციალური მეწარმეობის წასახალისებლად, ასევე საერთაშორისო ნდობისა და ურთიერთგაგების პოპულარიზაციისთვის.