ჩვენი მიზანია ნდობისა და ურთიერთგაგების ხიდების გადება მსოფლიოს ხალხთა შორის. ჩვენი პროგრამების მეშვეობით ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ასეულობით მილიონ ადამიანს გლობალური მასშტაბით, გაიცნონ ბრიტანული კულტურა და შემოქმედება. 

ამ ნაწილში

A teacher trainer using a whiteboard to show her trainees how to teach pronunciation

ჩვენი საქმიანობა ინგლისურის სწავლების სფეროში

ჩვენი საქმიანობა ინგლისურის სწავლების სფეროში მიზნად ისახავს საქართველოში ინგლისური ენის სწავლა-სწავლების და კვლევების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

ჩვენი საქმიანობა განათლებისა და საზოგადოების სფეროში

ჩვენ ვმუშაობთ განათლებისა და საზოგადოების სფეროში განათლების, გლობალური მოქალაქეობის, სოციალური მეწარმეობის წასახალისებლად, ასევე საერთაშორისო ნდობისა და ურთიერთგაგების პოპულარიზაციისთვის.