რას ვაკეთებთ

ჩვენი გუნდი საქართველოში ბრიტანული კულტურის საუკეთესო წარმომადგენლებთან მუშაობს და მათ ინოვაციურ პროექტებსა და ღონისძიებებში ვრთავთ, ასევე ხელოვანებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციებს ხელს ვუწყობთ თანამშრომლობაში.

„ფესტივალები განვითარებისთვის" აჭარაში

აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ვახორციელებთ ფესტივალების მენეჯმენტის გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ საგანმანათლებლო პროფესიული განვითარების პროექტს.

საშემსრულებლო ხელოვნების მხარდაჭერის პროგრამა აჭარაში

ჩვენ ვთანამშრომლობთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და ვახორციელებთ პროექტს, რომლის მიზანია ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

ბრიტანული ვიზუალური ხელოვნება არტისტერიუმზე

არტისტერიუმთან თანამშრომლობით ქართველ და საერთაშორისო აუდიტორიას ვაცნობთ თანამედროვე ბრიტანული ვიზუალური ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებს.

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის პროგრამა

პროგრამა მიზნად ისახავს უზრუნველყოს კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორების მხარდაჭერა და ხელი შეუწყოს ამ სექტორების წვლილის ზრდას პარტნიორობის ფარგლებში გაერთიანებულ ქვეყნებში.