ჩვენი საქმიანობა ხელოვნების სფეროში

რას ვაკეთებთ

ჩვენი გუნდი საქართველოში ბრიტანული კულტურის საუკეთესო წარმომადგენლებთან მუშაობს და მათ ინოვაციურ პროექტებსა და ღონისძიებებში ვრთავთ, ასევე ხელოვანებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციებს ხელს ვუწყობთ თანამშრომლობაში.

საშემსრულებლო ხელოვნების მხარდაჭერის პროგრამა აჭარაში

ჩვენ ვთანამშრომლობთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და ვახორციელებთ პროექტს, რომლის მიზანია ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის პროგრამა

პროგრამა მიზნად ისახავს უზრუნველყოს კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორების მხარდაჭერა და ხელი შეუწყოს ამ სექტორების წვლილის ზრდას პარტნიორობის ფარგლებში გაერთიანებულ ქვეყნებში.

ბრიტანული ვიზუალური ხელოვნება არტისტერიუმზე

არტისტერიუმთან თანამშრომლობით ქართველ და საერთაშორისო აუდიტორიას ვაცნობთ თანამედროვე ბრიტანული ვიზუალური ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებს.

ინგლისური ენა ხელოვნების და კულტურის მენეჯერებისთვის

ბრიტანეთის საბჭომ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროთან თანამშრომლობით განახორციელა 5-თვიან უფასო ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯერებისთვის.