განათლების აგენტები, კონსულტანტები და მრჩეველები დაგეხმარებიან საბუთების შეტანაში დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტში, კოლეჯში ან სკოლის კურსებზე.

მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ დაწესებულების არჩევაში და აპლიკაციის შევსებაში. ასევე, ისინი შეძლებენ თქვენთვის რჩევის მოცემას ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ვიზა, საცხოვრებელი პირობები, მგზავრობა და სხვა.

დიდ ბრიტანეთში განათლების მისაღებად აუცილებელი არ არის მიმართოთ აგენტს ან მრჩეველს, თუმცა თუ თქვენ გსურთ, რომ დაიხმაროთ კონსულტანტი, მაშინ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრიტანეთის საბჭოს აგენტების მონაცემთა ბაზა.