ბრიტანეთის საბჭო ინგლისური ენის მასწავლებლებს  სთავაზობს უფასო ონლაინ სასწავლო რესურსებს, აგრეთვე ქართველ პარტნიორებთან ერთად აწყობს რიგ სემინარებსა თუ სატრეინინგო კურსებს.

ამ ნაწილში გაეცნობით

ინკლუზია და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები

ბრიტანეთის საბჭოს მიაჩნია, რომ განსხვავებული შესაძლებლობები მრავალფეროვნების ბუნებრივი ნაწილია, ამიტომაც პოპულარიზაციას უწევს შეზღუდული შესაძლებლობების სოციალურ მოდელს.

ინგლისური ენის სწავლების უფასო რესურსები

თუ თქვენ ხართ ინგლისური ენის მასწავლებელი ან ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა უფასო რესურსებს, რომლებიც მუშაობაში დაგეხმარებათ.

მასწავლებელთა პროფესიული ქსელები

ჩვენ ვმუშაობთ მასწავლებელთა ასოციაციებთან და სხვა ტიპის პროფესიულ ქსელებთან . გაიგეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, განავითაროთ სწავლების უნარები და დაამყაროთ პროფესიული კონტაქტები.