ინფორმაცია საგანმანათლებლო ორგანიზაციებისთვის

ურთიერთობები საზღვარგარეთის სკოლებთან და ენის შესწავლის ცენტრებთან ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. შეიტყვეთ მეტი, თუ როგორ შეგიძლიათ ითანამშრომლოთ ჩვენთან ბრიტანული გამოცდების საქართველოში პოპულარიზებისა და ორგანიზების კუთხით.   

ამ ნაწილში