ჩვენ ხელს ვუწყობთ მშვიდობასა და კეთილდღეობას, ვამყარებთ რა კავშირებს, ურთიერთგაგებას და ნდობას გაერთიანებულ სამეფოსა და სხვა ქვეყნებს შორის მთელ მსოფლიოში.

ჩვენ შესანიშნავად ვახერხებთ გაერთიანებული სამეფოს უნიკალური გამოცდილების ურთიერთშეჯერებას ხელოვნებასა და კულტურაში, განათლებასა და ინგლისურ ენაში, ჩვენს გლობალურ წარმომადგენლობას და ურთიერთობებს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში, ჩვენს უპრეცედენტო წვდომას ახალგაზრდებთან და გავლენიან ადამიანებთან, და ჩვენს შემოქმედებით ენერგიას.

ჩვენ უშუალოდ ვმუშაობთ ადამიანებთან, რომ დავეხმაროთ მათ, შეიძინონ უნარები, თავდაჯერებულობა და კავშირები, რათა სასიკეთოდ  შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება და გაერთიანებულ სამეფოსთან თანამშრომლობით გახადონ სამყარო უკეთესი. ჩვენ ვეხმარებით მათ კავშირების დამყარებასა და შემოქმედებითი იდეების ძიებაში, ინგლისური ენის შესწავლაში, მაღალი ხარისხის განათლების და საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაციის მიღებაში.

საქართველოში ჩვენ ვსაქმიანობთ 1993 წლიდან. ჩვენი ოფისი და სასწავლო ცენტრი მდებარეობს თბილისში. ყოველწლიურად ჩვენ ვმუშაობთ ათასობით სტუდენტთან, პედაგოგთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, აკადემიური, სამეცნიერო, შემოქმეთებითი თუ სამეწარმეო სფეროს მუშაკებთან.

ამ ნაწილში

ჩვენი საქმიანობა საქართველოში

ჩვენ ვაძლიერებთ კავშირებს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ხელოვნების, ინგლისური ენის, უმაღლესი განათლებისა და საზოგადოებრივი განვითარების სფეროებში.