ჩვენ ვამყარებთ კავშირებს, ვაღრმავებთ ცოდნას და ნდობას ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ხალხთა შორის ხელოვნებისა და კულტურის, განათლებისა და ინგლისური ენის მეშვეობით.

ჩვენ ახალგაზრდებს ვეხმარებით ახალი უნარების და  თავდაჯერებულობის შეძენასა და ახალი კავშირების დამყარებაში, რათა შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა და ძლიერი, ინკლუზიური საზოგადოების ფორმირებაში მონაწილეობა. ჩვენ მათ ვეხმარებით ინგლისური ენის შესწავლაში, საუკეთესო განათლების მიღებასა და საერთაშორისო კვალიფიკაციების დაუფლებაში. ჩვენი საქმიანობა ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში ხელს უწყობს კრეატიულობის გამოვლენას, იდეების გაცვლას და  შემოქმედებითი საწარმოების განვითარებას 

საქართველოში ჩვენ ვსაქმიანობთ 1993 წლიდან. ჩვენი ოფისი და სასწავლო ცენტრი მდებარეობს თბილისში. ყოველწლიურად ჩვენ ვმუშაობთ ათასობით სტუდენტთან, პედაგოგთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, აკადემიური, სამეცნიერო, შემოქმეთებითი თუ სამეწარმეო სფეროს მუშაკებთან.

ამ ნაწილში

ჩვენი საქმიანობა საქართველოში

ჩვენ ვაძლიერებთ კავშირებს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ხელოვნების, ინგლისური ენის, უმაღლესი განათლებისა და საზოგადოებრივი განვითარების სფეროებში.