ბრიტანეთის საბჭო არის გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო ორგანიზაცია განათლებისა და კულტურის სფეროში.

ჩვენ ვიძლევით დიდ ბრიტანეთსა და  სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანთა  შორის გამოცდილების გაზიარებისა და მეგობრული ურთიერთობების დამყარების   შესაძლებლობას. 

ჩვენ ამას ვაღწევთ ჩვენი წვლილის შეტანით დიდი ბრიტანეთისა და იმ ქვეყნების განვითარებაში, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ - ვთავაზობთ სხვადასხვა შესაძლებლობას; ასევე კავშირების დამყარებისა და ნდობის განმტკიცების გზით ხელს ვუწყობთ პოზიტიურ ცვლილებებს ადამიანების ცხოვრებაში.  

ჩვენი საქმიანობის არეალი მოიცავს ხელოვნებისა და კულტურის, ინგლისური ენის სწავლების, განათლებისა და საზოგადოებრივი განვითარების სფეროებს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. 

ყოველწლიურად ჩვენ ვურთიერთობთ 20 მილიონზე მეტ ადამიანთან პირისპირ  და 500 000-ზე მეტ ადამიანთან - ონლაინ რეჟიმში, ტელე და რადიომაუწყებლობითა თუ პუბლიკაციების მეშვეობით. 

ბრიტანეთის საბჭო შეიქმნა 1934 წელს, როგორც ბრიტანული საქველმოქმედო საჯარო ორგანიზაცია, რომელიც ხელმძღვანელობს  სამეფო ქარტიით

საქართველოში ჩვენ ვსაქმიანობთ 1993 წლიდან. ჩვენი ოფისი და სასწავლო ცენტრი მდებარეობს თბილისში. ყოველწლიურად ჩვენ ვმუშაობთ ათასობით სტუდენტთან, პედაგოგთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, აკადემიური, სამეცნიერო, შემოქმეთებითი თუ სამეწარმეო სფეროს მუშაკებთან.

ამ ნაწილში

ჩვენი საქმიანობა საქართველოში

ჩვენ ვაძლიერებთ კავშირებს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ხელოვნების, ინგლისური ენის, უმაღლესი განათლებისა და საზოგადოებრივი განვითარების სფეროებში.