პროფესორი ბარი ო`სალივანი

ბრიტანეთის საბჭოს ენის შეფასების კვლევის ცენტრი

პროფესორ ო'სალივანი არის დიდი ბრიტანეთის ტესტირებისა და შეფასების ასოციაციის დამფუძნებელი. ის გახლავთ საპატიო და მიწვეული თავმჯდომარე რიდინგისა და როჰამპტონის  უნივერსიტეტებში დიდ ბრიტანეტში, კუალა ლუმპურის ტექნოლოგიების ინსტიტუტსა და ლისაბონის უნივერსიტეტში. ბოლო პერიოდში ო'სალივანმა შექმნა ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის ტესტი Aptis.

2016 წელს ბარი ო'სალივანს მიენიჭა მეცნიერებათა აკადემიის წევრობა.

დოქტორი ჯეიმი დუნლეა

უფროსი მკვლევარი, ბრიტანეთის საბჭოს ენის შეფასების კვლევის ცენტრი

დოქტორი დუნლეა მუშაობს ტესტის შექმნისა და ვალიდაციის მინიჭების სხვადასხვა პროექტზე ბრიტანეთის საბჭოში. ის ასევე თანამშრომობს  საერთაშორისო მკვლევარებთან და ორგანიზაციებთან ენის პროექტებზე. დოქტორი დუნლეა ბრიტანეთის საბჭოში 2013 წლიდან მუშაობს. მანამდე გახლდათ ეიკენის ფონდის უფროსი მკვლევარი იაპონიაში, არა კომერციული ორგანიზაცია რომელიც ქმნის და ადმინისტრირებას უწევს ინგლისური, როგორც უცხო ენის გამოცდებს იაპონიაში.დოქტორ დუნლეას აქვს 25 წლის გამოცდილება ინგლისური ენის სწავლების, ტესტის შექმნისა და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბებაში. 

დოქტორი ვიქტორია კლარკი

შეფასების სისტემის განვითარების მენეჯერი აღმოსავლეთ აზიაში | ბრიტანეთის საბჭო

დოქტორი კლარკის ექსპერტიზის სფეროს წარმოადგენს ინგლისურის, როგორც მეორე/უცხო ენის შეფასების სისტემაზე მუშაობა. მას გამოქვეყნებული აქვს სხვადასხვა წიგნი ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის ტესტირებისთვის მომზადებაზე და ჩატარებული აქვს პრეზენტაციები  სხვადასხვა ქვეყნებში, ამავე თემაზე გამართულ კონფერენციებზე. დოქტორი კლარკის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს კვლევები ცოდნის დონის განსაზღვრაზე ორიენტირებულ ტესტირებებში, წერითი დავალების სწავლება და შეფასება, საუბრის ტესტის ვალიდურობა და დავალების სირთულე.

კონფერენციის მოდერატორი: რიჩარდ სფაიბაი

ტესტის შექმნის მკვევარი | ბრიტანეთის საბჭო

რიჩარდ სფაიბაი მუშაობს ტესტის რეცეპტული უნარების (კითხვა, წერა, გრამატიკისა და ლექსიკის ნაწილების შერწყმით) განვითარების დარგში კვლევებზე 2016 წლიდან. მის პასუხისმგებლობაში შედის Aptis ტესტის რეცეპტიული უნარების ანალიზი, კორექტურა და დანერგვა.