კემბრიჯის ინგლისური ენის შეფასების გამოცდები საყოველთაოდ ცნობილია და აღიარებულია სკოლების, უნივერსიტეტების, კერძო და სახელმწიფო სექტორში მომუშავე დამქირავებლების მიერ მთელ ინგლისურენოვან სამყაროში

კემბრიჯის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შედეგად გადმოგეცემათ საერთაშორისოდ აღიარებული სერთიფიკატი, რომელშიც აღნიშნული იქნება ინგლისური ენის თქვენი ცოდნის დონე.   

ამ ნაწილში

რომელი გამოცდა ავირჩიოთ?

ჩვენ ვატარებთ კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდებს ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის, საქართვველოში. აირჩიეთ გამოცდა, რომელიც მიესადაგება თქვენს საჭიროებებს.