გამოცდები - კემბრიჯის გამოცდის შედეგები

შედეგები

გამოცდების შედეგების უმეტესი ნაწილი ცნობილი გახდება წერითი ტესტის დღიდან ოთხი კვირის განმავლობაში. დარჩენილი შედეგები ცნობილი გახდება მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში. 

ინდივიდუალური კანდიდატები

ამიერიდან კანდიდატებს თავიანთი გამოცდების შედეგების ხილვა ონლაინ შეუძლიათ: იხ. კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდების შედეგების ონლაინ სამსახური. თითოეული კანდიდატის პირად განრიგში მითითებულია ვებპორტალზე შესვლის კოდები და ასევე, კანდიდატები მიიღებენ ელექტრონულ შეტყობინებას მათი შედეგების გამოქვეყნების დაწყების შესახებ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კანდიდატებმა უნდა შეინარჩუნონ თავიანთი განრიგები გამოცდის შედეგების მიღებამდე.  

ინგლისური ენის მოსამზადებელი ცენტრები 

მოსამზადებელ ცენტრებს, რომლებიც არეგისტრირებენ კანდიდატებს კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდებისთვის, შეუძლიათ თვალყური ადევნონ თავიანთი სტუდენტების შედეგებს და იხილონ შესაბამისი განაცხადი შედეგების შესახებ უშუალოდ კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდების საიტზე მოსამზადებელი ცენტრებისთვის. რეგისტრაციის დასრულებისთანავე თქვენ მიიღებთ შესაბამის ელექტრონულ შეტყობინებას, რომელშიც მითითებული იქნება საიტზე შესვლის კოდები. გაითვალისწინეთ, რომ კანდიდატებს, რომლებიც ცენტრის მეშვეობით დარეგისტრირდნენ, შეუძლიათ გაწევრიანდნენ შედეგების ონლაინ სამსახურის გვერდზე.

სერთიფიკატები

გამოცდის ჩაბარების აღმნიშვნელი სერთიფიკატი გამოგეგზავნებათ შედეგების გამოქვეყნებიდან დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში. თუ დარეგისტრირდით უცხო ენის ცენტრის მეშვეობით, თქვენი სერთიფიკატი თქვენს სკოლაში გამოიგზავნება. თუ დარეგისტრირდით, როგორც ინდივიდუალური კანდიდატი, სერთიფიკატი საცხოვრებელ მისამართზე ფოსტით გამოგეგზავნებათ. 

შედეგები

თქვენ მიიღებთ კემბრიჯის ინგლისური ენის საგამოცდო ჯილდოს, რომელშიც აღნიშნული იქნება გამოცდის თითოეულ ნაწილში - მოსმენა, კითხვა, წერა და მეტყველება - მიღწეული თქვენი წარმატება.  

გამოცდის თითოეულ ნაწილში მიიღებთ კემბრიჯის ერთ ან მეტ სამკერდე ნიშანს (სამკერდე ნიშნების მაქსიმალური რაოდენობა გამოცდის ერთ ნაწილში ხუთია), რაც ნიშნავს, რომ მთლიანი გამოცდის ჩაბარებისთვის შეიძლება ჯილდოდ 15 სამკერდე ნიშანი მიიღოთ! 

მოზარდთა საგამოცდო შედეგები გამოქვეყნდება გამოცდის დღიდან დაახლოებით რვა კვირის შემდგომ. ყველა, ვინც კი გამოცდას გაივლის, მიიღებს ჯილდოს, რომელშიც აღწერილია მოსწავლის ძლიერი მხარეებს და ის, თუ რისი გაკეთება შეუძლია მას წარმატებით.  (სუსტი მხარეები აღწერილი არაა).  

ჯილდო დამსახურებულად აღნიშნავს კანდიდატების მიერ გამოცდის ჩაბარების ფაქტს.   

მოზარდები

მოზარდები მიიღებენ კემბრიჯის ინგლისური ენის საგამოცდო ჯილდოს, რომელშიც აღნიშნული იქნება გამოცდის თითოეულ ნაწილში - მოსმენა, კითხვა, წერა და მეტყველება - მიღწეული თქვენი წარმატება.  

გამოცდის თითოეულ ნაწილში მიიღებთ კემბრიჯის ერთ ან მეტ სამკერდე ნიშანს (სამკერდე ნიშნების მაქსიმალური რაოდენობა გამოცდის ერთ ნაწილში ხუთია), რაც ნიშნავს, რომ მთლიანი გამოცდის ჩაბარებისთვის შეიძლება ჯილდოდ 15 სამკერდე ნიშანი მიიღოთ! 

მოზარდთა საგამოცდო შედეგები გამოქვეყნდება გამოცდის დღიდან დაახლოებით რვა კვირის შემდგომ. ყველა, ვინც კი გაივლის ამ გამოცდას, მიიღებს ჯილდოს, რომელშიც აღწერილია მოსწავლის  ძლიერი მხარეებ და ის, თუ რისი გაკეთება შეუძლია მას წარმატებით. (სუსტი მხარეები ნახსენები არაა). ჯილდო დამსახურებულად აღნიშნავს კანდიდატების მიერ გამოცდის ჩაბარების ფაქტს.   

გაფართოვებული სერთფიცირება

2011 წლის მარტიდან კემბრიჯის ინგლისური ენის შეფასების სისტემაში შემოღებულ იქნა გაფართოვებული სერთიფიცირება, რომლის მიზანია დამატებითი კრედიტის მინიჭება კანდიდატის მიერ კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების შედეგად დემონსტრირებული უნარ-ჩვევების აღსანიშნავად. გაფართოვებული სერთფიცირება ასევე ეხმარება უნივერსიტეტებს, დამსაქმებლებსა და სხვა ორგანიზაციებს იმის დადგენაში, თუ როგორ შეესაბამება გამოცდის კანდიდატების  შედეგები ერთიანი ევროპული ჩარჩოს შეფასებას (CEFR).

დამატებითი ინფორმაცია და გამოცდების ნიმუშები იხილეთ: 

  • კემბრიჯის ინგლისური: Key for Schools
  • კემბრიჯის ინგლისური: Preliminary
  • კემბრიჯის ინგლისური: Preliminary for Schools
  • კემბრიჯის ინგლისური: First
  • კემბრიჯის ინგლისური: First for Schools
  • კემბრიჯის ინგლისური: Advanced
  • კემბრიჯის ინგლისური: Proficiency
  • კემბრიჯის ინგლისური: Business Preliminary
  • კემბრიჯის ინგლისური: Business Vantage
  • კემბრიჯის ინგლისური: Business Higher

შედეგების ვერიფიცირები

შედეგების ვერიფიცირების სამსახური ეხმარება ორგანიზაციებს, ინდივიდუალურ პირებსა და სააგენტოებს, მიიღონ კემბრიჯის ინგლისურის გამოცდების ვერიფიცირებული შედეგები, დაწყებული 2005 წლიდან დღემდე.   

მომსახურება უფასოა და ხელმისაწვდომია ონლაინ.

შედეგების ვერიფიცირება შეუძლია ნებისმიერ პირს, ვისაც შესაბამისად სერტიფიცირებული სააგენტო აძლევს ნებართვას შედეგების ვერიფიცირების შესახებ.  

გამოცდების შედეგების გადასინჯვა

თუ გაქვთ ეჭვი, რომ გამოცდის შედეგები არაობიექტურად შეფასდა, კემბრიჯის ინგლისური ენის  შეფასების სისტემა გთავაზობთ შედეგების გადასინჯვის ზედმიწევნით შემუშავებულ პროცედურას, რათა დარწმუნდეთ, რომ გამოცდის ყველა ნაწილის შედეგები გადამოწმებულია და მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელახლა შეფასდება. თუ თქვენი შედეგების გადასინჯვა გსურთ, გაუგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინება ბრიტანეთის საბჭოს საგამოცდო დეპარტამენტს, სადაც მიუთითებთ თქვენს სრულ სახელსა და გვარს, გამოცდის ჩატარების თარიღს და ადგილმდებარეობას. გაითვალისწინეთ, რომ შედეგების გადასინჯვის მოთხოვნით მიმართვა შეგიძლიათ მხოლოდ შედეგების გამოქვყენების თარიღის მომდევნო თვის განმავლობაში. თუ შედეგები ფურცელი უკვე მიღებული გაქვთ, იგი უნდა შემოტანოთ ჩვენს ოფისში შედეგების გადასინჯვის დროისთვის. 

შედეგების გადასინჯვის პროცედურა ორ ეტაპად ტარდება: 

ეტპი რისი გადასინჯვა ხდება?  რა დრო სჭირდება პროცედურას? რა ჯდება აღნიშნული პროცედურა?
1-ლი ეტაპი  საკანცელარიო გადასინჯვა  დაახლოებით 5 დღე 16.50 ფუნტი სტერლინგი ***
მე-2 ეტაპი წერითი ნაწილების ხელახალი შეფასება* დაახლოებით 5 კვირა**

KET/PET: 50.50 ფუნტი სტერლინგი***

FCEf/CAE/CPE/ILEC: 76.50 ფუნტი სტერლინგ

* გაითვალისწინეთ, რომ პროცედურა არ ვრცელდება მეტყველების კომპონენტზე.  

** გაითვალისწინეთ, რომ მე-2 ეტაპის პროცედურის მოთხოვნისას კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მიღებული შედეგების ფურცელი და შესაბამისად, უკვე წარდგენილი განაცხადი შედეგების გადასინჯვის პროცესის 1-ლი ეტაპის შესრულების მოთხოვნით.  

*** გადახდა წარმოებს ლარში ანგარიშსწორების დღისთვის არსებული ვალუტის კურსის შესაბამისად.