ჩვენ ვატარებთ კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდებს ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის, საქართვველოში. აირჩიეთ გამოცდა, რომელიც მიესადაგება თქვენს საჭიროებებს.

ამ ნააწილში

ბიზნესინგლისური

Aptis წარმოადგენს ინგლისურის ენის შეფასების თანამედროვე და მოქნილ სისტემას, რომელიც გამიზნულია ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური პირების განსხვავებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

სწავლების კვალიფიკაცია - სწავლების უნარის გამოცდა (TKT)

სწავლების უნარის გამოცდის (TKT) მიზანია იმ უნარ-ჩვევათა შეფასება, რომლებიც გესაჭიროებათ სხვა ენებზე მოსაუბრე ადამიანებისთვის ინგლისური ენის წარმატებით სასწავლებლად.