დაგვიკავშირდით და შეიტყვეთ როგორ მიესადაგება Aptis ტესტი თქვენი ორგანიზაციის საჭიროებებს
 
დაგვიკავშირდით

თუ ეძებთ ენის შეფასების სანდო სისტემას, Aptis სწორედ ის ტესტია, რომელიც თქვენ გჭირდებათ.

Aptis შემუშავებულია ბრიტანეთის საბჭოს ექსპერტების მიერ. ტესტი აღიარებულია მთავრობების და ორგანიზაციების მიერ მსოფლიოს 85-ზე მეტ ქვეყანაში ინგლისური ენის სტანდარტის ასამაღლებლად.

Aptis ტესტის მეშვეობით შესაძლებელია:

  • თანამშრომლების, მასწავლებლების და სტუდენტების ინგლისური ენის ცოდნის დონის შეფასება და შედეგების ექვივალენტურობის დადგენა უცხო ენების ცოდნის საერთო ევროპულ ჩარჩოსთან (CEFR)
  • ინდივიდის ინგლისური ენის ცოდნის სანდო და ზუსტი შეფასება
  • განსაზღვროთ ტრენინგის საჭიროება, შეარჩიოთ ახალი და დააწინაუროთ არსებული კადრები
  • განსაზღვროთ სტუდენტების მზაობა ისწავლონ ინგლისურენოვან პროგრამებზე
  • განსაზღვროთ სანდო მიღების და დათხოვნის პროცესები
  • ინგლისური ენის იმ უნარების განსაზღვრა, რომელიც საჭიროებს ტრეინინგსა და გაუმჯობესებას, შეაფასოთ წარმატება. 
Copies of test reports

ზუსტი და სანდო შედეგები

Aptis ტესტის შემოწმება ხდება ტესტირების დასრულებიდან 48 საათში პროფესიონალი გამომცდელების მიერ მკაცრი სტანდარტების დაცვით. შედეგები ექვივალენტურია უცხო ენების ცოდნის საერთო ევროპულ ჩარჩოსთან (CEFR). შეიტყვეთ მეტი შეფასების სისტემისა და შედეგების შესახებ

Woman speaking into a headset

მსოფლიო დონის გამოცდილება ენის შეფასებაში

შექმნილი შეფასების ექსპერტების მიერ და მხარდაჭერილი ფართომასშტაბიანი კვლევით, Aptis ტესტი დაფუძნებულია 80 წლიან სწავლის და ტესტირების გამოცდილებაზე მსოფლიოს მასშტაბით. შეიტყვეთ მეტი ჩვენი კვლევების შესახებ და გაეცანით ტექნიკურ ინფორმაციას.