ვებსემინარები მასწავლებლებისთვის

ინგლისური ენის პედაგოგებს გიწვევთ ონლაინ სემინარებზე  

გიწვევთ ისეთი თემების განსახილველად, როგორებიცაა  როგორიცაა მასწავლებელთა განწყობა, ინკლუზიური განათლება, ინგლისური ენის სწავლება საჯარო სისტემებში და მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება.