კურსზე რეგისტრაცია ბრიტანეთის საბჭოში ასეთი მარტივი, როგორც ახლაა, არასოდეს ყოფილა.