შემოქმედებითი პროდიუსერების პროგრამა არის პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა  აზერბაიჯანში, დასავლეთ ბალკანეთში, თურქეთში, საქართველოში, სომხეთში, უკრაინაში, უზბეკეთში და ყაზახეთში მცხოვრები შემოქმედებითი პროდიუსერებისთვის. საქართველოდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან შერჩეული მონაწილეები ერთად იმუშავებენ ბრიტანულ კომპანიასთან - Curated Place  2022 წლის 21 თებერალი - 4 მარტის პერიოდში. 

პროგრამა ხელს შეუწყობს პროფესიული უნარების და ქსელური კავშირების განვითარებას, კო-პროდუქციების შექმნას, პროფესიული და არტისტული წარმატებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის.

პროგრამის შედგენილობა:

 • ორკვირიანი ონლაინ ტრენინგი, რომლის დროსაც დამუშავდება  შემოქმედებითი პროექტი და იდეა, ჩამოყალიბდება მისი  მიზნები, სამიზნე აუდიტორია, პრაქტიკულად განხორციელების გეგმა,  ლოკაცია,  დრო და მეთოდები.
 • ნაწილობრივი ფინანსური დახმარება და მენტორინგი შერჩეული პროექტებისთვის  მათი იმპლემენტაციის და ინფორმაციული მხარდაჭერის ხელშესაწყობად.

გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამა არ ისახავს მიზნად მუსიკალური ან კინო პროდუქციის შექმნას, თუმცა შემოქმედებითი პროდიუსერები შეიძლება მუშაობდნენ მუსიკის და/ან კინოს სექტორში. შემოქმედებითი პროდიუსერები განიხილებიან როგორც შემოქმედებითი პროექტების მამოძრავებელი ძალა, რომლებიც  არტისტული და კულტურული ღონისძიებების/ პროექტების, გამოფენების, ფესტივალების განსახორციელებლად საჭირო პრაქტიკულ ლოჯისტიკას და შემოქმედებით პროცესს ახორციელებენ.

შერჩევის კრიტერიუმები

დავასრულეთ განაცხადების მიღება კარიერის საწყის ეტაპზე მყოფი პროდიუსერებისგან კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ყველა სფეროდან; იგულისხმებიან კულტურული დაწესებულებების არტ მენეჯერები და ადმინისტრატორები, არტისტები, კურატორები, ფესტივალების ორგანიზატორები, თეატრალური კრიტიკოსები, დრამატურგები, რეჟისორები,  მოცეკვავეები, მუსიკოსები და ყველა ვისაც აქვს კულტურული პროექტების განხორციელების გამოცდილება და შემოქმედებით პროდიუსერობაში პროფესიული განვითარების სურვილი.

შერჩეული აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს კრიტერიუმებს:

 • უნდა იყოს 18 წლის და ზემოთ
 • უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე
 • უნდა ჰქონდეს პროექტების განხორციელების 3-5 წლის გამოცდილება
 • უნდა წარმოადგინოს ახალი სახელოვნებო და კულტურული პროექტის იდეა
 • უნდა იყოს  სიახლე სექტორისთვის
 • უნდა იყოს გათვალისწინებული პროექტის მდგრადობის და მასზე ინფორმაციის გავრცელების სტრატეგია
 • გათვალისწინებული უნდა იყოს ბრიტანეთის კულტურის სექტორთან თანამშრომლობის პერსპექტივა
 • საპროექტო იდეა უნდა იყოს რეალისტური (არსებული რესურსების და კოვიდ-19-ით გამოწვეული პოტენციური შეზღუდვების გათვალისწინებით), რომელიც განხორციელდება 2022 წლის მარტი-ივნისის პერიოდში.
 • განსაკუთრებით მივესალმებით პროექტებს, რომელთა  თემები იქნება კლიმატური ცვლილებები, დიგიტალიზაცია და/ან  ხელოვნებაში შშმ პირთა ინტეგრაცია.

მოთხოვნები

პროგრამა განხორციელდება ონლაინ და მონაწილეებს მოეთხოვებათ:

 • პროგრამის ყველა ეტაპში მონაწილეობა და ჩართულობა (მნიშვნელოვანი თარიღები იხილეთ ქვემოთ)
 • ინგლისური ენის ცოდნის მაღალი დონე (B2-ენების საერთო ევროპული სტანდარტით)
 • 2 კვირის განმავლობაში 4 საათის დათმობა ონლაინ ტრენინგებისთვის
 • Შაბათ-კვირას ტრენერების დავალებების შესრულება
 • პროგრამის შეფასების პროცესში მონაწილეობა
 • ინტერვიუებსა და ბლოგებში მონაწილეობა პროგრამის შესახებ გამოცდილების გაზიარების მიზნით
 • პროგრამისა და პარტნიორების მოხსენიება პროექტის იდეაზე საუბრისას
 • მომავალში პროგრამის სხვა მონაწილეებთან თანამშრომლობის და კო-პროდიუსერობისთვის მზაობა.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროგრამის სამუშაო ენა იქნება ინგლისური და თარგმანი არ გამოიყენება.

კალენდარი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 24 დეკემბერი

ონლაინ ინტერვიუ ფინალისტებთან: 2022 წლის 10-21 იანვარი

შერჩეული აპლიკანტების ინფორმირების თარიღი: 2022 წლის 24 იანვარი

ონლაინ ტრენინგის დაწყების თარიღი: 2022 წლის. 21 თებერვალი

ონლაინ ტრენინგის დასრულების თარიღი: 2022 წლის 4 მარტი

ფინანსური პრიზის მისაღებად განაცხადის გაგზავნის ბოლო ვადა: 2022 წლის 4 მარტი

პროექტის განხორციელების ვადები: 2022 წლის მარტი-ივნისი.

 

განაცხადის გაგზავნის წესი

აპლიკანტებს უნდა შეევსოთ და  გამოეგზავნათ  ონლაინ განაცხადის ფორმა 24 დეკემბერის 23:59სთ-მდე.

განაცხადის ფორმაში შემდეგი ინფორმაცია უნდა ყოფილიყო მითითებული

 • მოკლე ინფორმაცია პრაქტიკული შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ და ამ პროგრამით დაინტერესების მიზეზი ან მიზეზები
 • მოკლე ინფორმაცია თქვენი საპროექტო იდეის პოტენციურ შედეგზე საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის შემოქმედებითი სექტორებისთვის
 • მოკლე ინფორმაცია აპლიკანტის საპროექტო იდეაზე და მისი განხორციელების ხედვა (არაუმეტეს 250 სიტყვისა).

მონაწილეთა შერჩევა

მონაწილეთა შერჩევას განახორციელებენ ბრიტანეთის საბჭოს და პარტნიორი ორგანიზაციის - Curated Place წარმომადგენლები.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს 18 წელს ზემოთ. საქართველოდან პროგრამაში მონაწილეობისთვის შეირჩევა 5 პროდიუსერი. განსაკუთრებით მივესალმებით საპროექტო იდეებს, რომელთა თემებია კლიმატური ცვლილებები, დიგიტალიზაცია და შემოქმედებითი თემური გაერთიანებები (ლოკალური-გლობალური).

განხილული იქნება მხოლოდ ის განაცხადები, რომლებიც იქნება სრულად შევსებული და გამოგზავნილი დედლაინამდე - 24 დეკემბერს 23.59სთ-მდე საქართველოს დროით.

ჟიური შეაფასებს აპლიკანტების შესაბამისობას მათი უფლებამოსილების და განაცხადში მოცემული ინფორმაციის ხარისხის მიხედვით. ამდენად მნიშვნელოვანია პროგრამაში მონაწილეობის მიზეზების მკაფიოდ მითითება და საპროექტო იდეის მნიშვნელობის განსაზღვრა საქართველოსა და ბრიტანეთის შემოქმედებითი სექტორებისთვის.

აპლიკანტთა რაოდენობის გამო დავუკავშირდებით მხოლოდ ინტერიუსთვის შერჩეულ კანდიდატებს. 

შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით მაია დარჩიას: maya.darchia@ge.britishcouncil.org.

კომპანიის „Curated Place“  შესახებ

შემოქმედებითი პროდიუსერების პროგრამაში ბრიტანეთის საბჭო თანამშრომლობს კომპანიასთან Curated Place.

Curated Place არის სახელოვნებო კომპანია, რომლის სპეციალიზაციაში შედის  საზოგადოებრივი პროგრამები, დიდი მასშტაბის საზოგადოებრივი ინსტალაციები, კერძო შეკვეთები,    ხელოვანთა პროფესიული განვითარება, მუსიკალური სტრატეგია, ღონისძიებების მდგრადი პროდიუსირება.