შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის

შემოქმედებითი ნაპერწკალი არის 5 წლიანი ინიციატივა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო და ინსტიტუციურ პარტნიორობებს სამეწარმეო უნარების და შემოქმედებითი ინდუსტრიების  განვითარებაში. პროგრამა ხორციელდება დიდ ბრიტანეთში,  საქართველოში, აზერბაიჯანში,  სომხეთში, უზბეკეთში, უკრაინაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში.

აღნიშნულ შვიდ ქვეყანაში უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის და უმუშევრობის სტატისტიკის საპასუხოდ, გამოვიყენებთ დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას სამეწარმეო განათლების სფეროს გასავითარებლად. ასე პირველივე წელს  შევძლებთ 10 000-ზე მეტი სტუდენტის და ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმის დახმარებას.

პროგრამა მოიცავს სამ ძირითად ელემენტს:

 1. დიდი ბრიტანეთისა და პროგრამაში ჩართული ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და შემოქმედებით ინსტიტუციებს შორის პარტნიორობების განვითარება  სამეწარმეო განათლების ხელშეწყობის და სამეწარმეო ცენტრების დაარსების მიზნით.
 2. სტუდენტებისთვის და შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებულებისთვის  სამეწარმეო უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება იდეების ჩამოყალიბების, ბიზნესის წამოწყების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის და კრედიტების მიღების მეთოდების  შესახებ.
 3. ინგლისური ენის შესწავლის პროგრამა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა  ციფრულ სასწავლო  პლატფორმას, ონლაინ კურსებს და მასიურ ღია ონლაინ კურსებს (MOOCs), ფოკუსირებულია სამეწარმეო ინგლისურზე.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის შედეგად ვიმედოვნებთ, რომ  დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით შემოქმედებითი მეწარმეობა უფრო დიდ  წვლილს შეიტანს ჩართული ქვეყნების მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების საქმეში. 

სავარაუდო შედეგები

 • მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება, სამეწარმეო და ინგლისური ენის ცოდნის უნარების გაუმჯობესება, ინოვაციის დანერგვის და საკუთარი ბიზნესის  გაფართოების მიზნით, რითიც ისინი ხელს შეუწყობენ შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებას.
 •  ბრიტანელ და ადგილობრივ პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება სამეწარმეო, განათლების სისტემის და სამეწარმეო ჰაბების მდგრადი განვითარებისთვის.

საბაზისო კვლევა

პროგრამას  საფუძვლად დაედო  კვლევა შემოქმედებითი მეწარმეობის და სამეწარმეო განათლების მდგომარეობის შესახებ დიდ ბრიტანეთსა და პროგრამის მონაწილე ქვეყნებში. 

კვლევაში აღწერილია როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემები, არსებული მოდელები, წარმატებული პრაქტიკული მაგალითები, ასევე თითოეულ ქვეყანაში სექტორის წინაშე არსებული დაბრკოლებები და შესაძლებლობები. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ კვლევის შედეგები მოკლედ და ბრიტანული უნივერსიტეტების სია.

პუბლიკაცია

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ  პროგრამის პუბლიკაცია, რომელშიც მოცემულია  კვლევის  „შემოქმედებითი საწარმოს მართვა“ -  დეტალები და პროგრამის  „შემოქმედებითი ნაპერწკალი“- მიზნები

„გენდერული თანასწორობა და უფლებამოსილება შემოქმედებით და კულტურულ ინდუსტრიებში“ ანგარიში

2017 წელს ბრიტანეთის საბჭოს დაკვეთით ჩატარდა კვლევა ქალების და გოგონების მდგომარეობის  შესასწავლად შემოქმედებით და კულტურულ ინდუსტრიებში. კვლევა, რომელიც მოიცავდა საქართველოს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და უკრაინას, დაფინანსებული იყო გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის კონფლიქტების მოგვარებისა და უსაფრთხოების ფონდის მიერ. ეს კვლევა წარმოადგენდა შემოქმედებით ინდუსტრიის  ხელშეწყობის ვრცელი პროგრამის განუყოფელ ნაწილს, რომლის მენეჯმენტს  ბრიტანეთის საბჭოს ახორციელებდა.

ჩამოტვირთეთ კვლევის შედეგები აღნიშნულ საკითზე მეტი ინფორმაციის გასაცნობად.

შემოქმედებითი ინდუსტრიების განმარტება

„შემოქმედებითი ინდუსტრიის“ განსაზღვრა-განმარტება მუდმივ გამოწვევას წარმოადგენს, ვინაიდან  ეს სექტორის ფართო არეალს მოიცავს. ამ პროგრამაში გამოსაყენებლად ვსარგებლობთ ციფრული, კულტურის მედიისა და სპორტის Department for Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) დეპარტამენტის ვრცელ განმარტებას, რათა იგი შეესაბამებოდეს ბრიტანეთის სექტორული უწყებების და სამთავრობო პოლიტიკას.

ზემოთ ხსენებულმა უწყებამ (DCMS) შემოქმედებითი ინდუსტრიები 2001 წელს განმარტა როგორც „ინდუსტრიები, რომლებიც სათავეს იღებს ინდივიდუალური შემოქმედებიდან, უნარებიდანდა ნიჭიდან და რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან სამუშაო ადგილები და მატერიალური დოვლათი  ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებით“. განმარტება  ყოფს ინდუსტრიას 30 „შემოქმედებით პროფესიად/საქმიანობად“ - სტანდარტული თანამდებობრივი კლასიფიკაციის სისტემის Standard Occupational Classification System (SOC) კოდებზე დაყრდნობით, რომლებიც თავის მხრივ გადანაწილებულია 9 შემოქმედებით ჯგუფში. ეს შემოქმედებითი ჯგუფები და მათში შემავალი საქმიანობის სფეროებია: 

 • მარკეტინგი და რეკლამირება: მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორები, რეკლამის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები,  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები, რეკლამის მენეჯერები და კრეატიული დირექტორები/სამხატვრო ხელმძღვანელები, ასევე მარკეტინგული კვლევების პროფესიონალები.
 • არქიტექტურa: არქიტექტორები, ქალაქის დაგეგმარების თანამშრომლები, არქიტექტურული ტექნოლოგები და არქიტექტურის და ქალაქ დაგეგმარების ტექნიკოსები
 • ხელოსნობა: მჭედლები და ზეინკლები, ფეიქრები და მქსოველები, მინის და კერამიკის ხელოსნები, დეკორატორები, მეავეჯეები და ხეზე მომუშავეები, სხვა ხელოსნები, რომლებიც დანარჩენ კლასიფიკაციას არ განეკუთვნებიან
 • დიზაინი (პროდუქციის, გრაფიკის ან მოდის დიზაინერები) : გრაფიკული დიზაინერები და ტანსაცმლის თუ სხვა მსგავსი პროდუქციის დიზაინერები
 • ფილმი, ტელევიზია, ვიდეო, რადიო და ფოტოგრაფია: ხელოვანები, პროდიუსერები და რეჟისორები, ასევე ფოტოგრაფები, აუდიო-ვიზუალური და სამაუწყებლო აპარატურის ოპერატორები
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კომპიუტერული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული მომსახურება: საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ტელეკომუნიკაციის დირექტორები, ამ სფეროს ბიზნეს ანალიტიკოსები, არქიტექტორები და სისტემის დიზაინერები, პროგრამისტები და  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის სპეციალისტები, ვებ დიზაინერები და ვებგვერდების შექმნის პროფესიონალები
 • გამომცემლობა: ჟურნალისტები, გაზეთების და პერიოდული პრესის რედაქტორები, ავტორები, მწერლები და მთარგმნელები
 • მუზეუმები, გალერეები და ბიბლიოთეკები: ბიბლიოთეკები, არქივისტები და კურატორები
 • მუსიკა, საშემსრულებლო და ვიზუალური ხელოვნება: მხატვრები, მსახიობები, ესტრადის მსახიობები და გადაცემის წამყვანები, მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები, ასევე მუსიკოსები.

შემოქმედებითი ნაპერწკლის საპარტნიორო ფონდი

საპარტნიორო ფონდი ხელს უწყობს აქტივობების დიზაინის შექმნას და განხორციელებას, რაც პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებში  სამეწარმეო განათლების განვითარებას უწყობს ხელს. შემოქმედებითი ინდუსტრიის სექტორის გაძლიერება კი თავის მხრივ ხელს შეუწყობს აღნიშნულ ქვეყნებში უმუშევრობის შემცირებას.

პარტნიორობის  მიზანია მოიცვას  შემდეგი თემები: 

 • სტუდენტების და  შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებული ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარების განვითარება
 • ახალი ბიზნესის ამოქმედების და მისი ფუნციონირების მხარდაჭერა ინკუბაციის საშუალებით
 •  ცოდნის გაზიარება