შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის

შემოქმედებითი ნაპერწკალი არის 5 წლიანი ინიციატივა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო და ინსტიტუციურ პარტნიორობებს სამეწარმეო უნარების და შემოქმედებითი ინდუსტრიების  განვითარებაში. პროგრამა ხორციელდება დიდ ბრიტანეთში,  საქართველოში, აზერბაიჯანში,  სომხეთში, უზბეკეთში, უკრაინაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში.

აღნიშნულ შვიდ ქვეყანაში უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის და უმუშევრობის სტატისტიკის საპასუხოდ, გამოვიყენებთ დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას სამეწარმეო განათლების სფეროს გასავითარებლად. ასე პირველივე წელს  შევძლებთ 10 000-ზე მეტი სტუდენტის და ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმის დახმარებას.

პროგრამა მოიცავს სამ ძირითად ელემენტს:

  1. დიდი ბრიტანეთისა და პროგრამაში ჩართული ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და შემოქმედებით ინსტიტუციებს შორის პარტნიორობების განვითარება  სამეწარმეო განათლების ხელშეწყობის და სამეწარმეო ცენტრების დაარსების მიზნით.
  2. სტუდენტებისთვის და შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებულებისთვის  სამეწარმეო უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება იდეების ჩამოყალიბების, ბიზნესის წამოწყების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის და კრედიტების მიღების მეთოდების  შესახებ.
  3. ინგლისური ენის შესწავლის პროგრამა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა  ციფრულ სასწავლო  პლატფორმას, ონლაინ კურსებს და მასიურ ღია ონლაინ კურსებს (MOOCs), ფოკუსირებულია სამეწარმეო ინგლისურზე.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის შედეგად ვიმედოვნებთ, რომ  დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით შემოქმედებითი მეწარმეობა უფრო დიდ  წვლილს შეიტანს ჩართული ქვეყნების მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების საქმეში. 

სავარაუდო შედეგები

  • მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება, სამეწარმეო და ინგლისური ენის ცოდნის უნარების გაუმჯობესება, ინოვაციის დანერგვის და საკუთარი ბიზნესის  გაფართოების მიზნით, რითიც ისინი ხელს შეუწყობენ შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებას.
  •  ბრიტანელ და ადგილობრივ პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება სამეწარმეო, განათლების სისტემის და სამეწარმეო ჰაბების მდგრადი განვითარებისთვის.

საბაზისო კვლევა

პროგრამას  საფუძვლად დაედო  კვლევა შემოქმედებითი მეწარმეობის და სამეწარმეო განათლების მდგომარეობის შესახებ დიდ ბრიტანეთსა და პროგრამის მონაწილე ქვეყნებში. 

კვლევაში აღწერილია როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემები, არსებული მოდელები, წარმატებული პრაქტიკული მაგალითები, ასევე თითოეულ ქვეყანაში სექტორის წინაშე არსებული დაბრკოლებები და შესაძლებლობები. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ კვლევის შედეგები მოკლედ და ბრიტანული უნივერსიტეტების სია.

შემოქმედებითი ნაპერწკლის საპარტნიორო ფონდი

საპარტნიორო ფონდი ხელს შეუწყობს აქტივობების დიზაინის შექმნას და განხორციელებას, რაც პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებში  სამეწარმეო განათლების განვითარებას შეუწყობს ხელს. შემოქმედებითი ინდუსტრიის სექტორის გაძლიერება კი თავის მხრივ ხელს შეუწყობს აღნიშნულ ქვეყნებში უმუშევრობის შემცირებას.

პარტნიორობის  მიზანია მოიცვას  შემდეგი თემები: 

  • სტუდენტების და  შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებული ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარების განვითარება
  • ახალი ბიზნესის ამოქმედების და მისი ფუნციონირების მხარდაჭერა ინკუბაციის საშუალებით
  •  ცოდნის გაზიარება

საპარტნიორო ფონდის ოფიციალური პრეზენტაცია დაგეგმილია  2018 წლის სექტემბერში მეწარმეობისა და სამეწარმეო განათლების კონფერენციაზე დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ლიდსში. 

დამატებითი ინფორმაცია  საპარტნიორო ფონდის და განაცხადების შეტანის პირობების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე საპარტნიორო ფონდი შემოქმედებითი ნაპერწკალი.