განაცხადის მიღების ვადა: 8 ოქტომბერი 2018 წელი.

საპარტნიორო  ფონდი ხელს შეუწყობს აქტივობების დიზაინის შექმნას და განხორციელებას, რაც პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებში - დიდ ბრიტანეთში,  საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, უზბეკეთში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში სამეწარმეო განათლების განვითარებას შეუწყობს ხელს. შემოქმედებითი ინდუსტრიის სექტორის გაძლიერება კი თავის მხრივ ხელს შეუწყობს აღნიშნულ ქვეყნებში უმუშევრობის შემცირებას.

გრანტი ემსახურება როგორც არსებული თანამშრომლობების გაღრმავებას, ისე ახალი პარტნიორობების  განვითარებას შემოქმედებით სფეროში დასაქმებულ ბრიტანულ და ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებს შორის.

თითოეული პროექტის დაფინანსება £50,000-მდეა. შესაბამისად მისაღებია ამაზე ნაკლები თანხის შემცველი აპლიკაციები.

განაცხადების მიღებას ასევე მივესალმებით  იმ  მუნიციპალური  და  არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ხელს უწყობენ შემოქმედებით სექტორში დასაქმების პოპულარიზაციას ან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ შემოქმედებით ინდუსტრიაში.

განაცხადში ყურადღება გამახვილებული უნდა იყოს

  • სტუდენტების და  შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებული  ახალგაზრდების   სამეწარმეო უნარების განვითარებაზე.
  • ახალი ბიზნესის ამოქმედებასა და მისი ფუნციონირების მხარდაჭერაზე ინკუბაციის საშუალებით
  • ცოდნის გაზიარებაზე

ბრიტანულ უნივერსიტეტებსა ან ინსტიტუციებს მოეთხოვებათ წარმოაჩინონ თავიანთი სანდოობა და კომპეტენტურობა  ქვემოთ მითითებულიდან  ერთ ან მეტ სფეროში: 

  • ტრენინგი და გამოცდილება/ინსტიტუციური განვითარება
  • კონკურსების  და ჯილდოების გაცემის ორგანიზება
  • ბიზნეს ინკუბაციის სერვისების მიწოდება
  • საპარტნიორო და ერთობლივი პროგრამების მართვა

განაცხადის ჩაბარების ვადა იწურება 2018  წლის 8 ოქტომბერს, GMT (ანუ  ბრიტანული დროით) 23სთ:59წთ-ზე.  განაცხადის სრულყოფილი ფორმით შემოტანა გულისხმობს სააპლიკაციო ფორმის შევსებას და ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის (სააპლიკაციო ფორმა, ხელმძღვანელობის მხარდაჭერის დამადასტურებელი წერილი, თითოეული პარტნიორი ორგანიზაციის თანხმობა ელექტრონული წერილის  ან ორიგინალის სახით).

შერჩეულ  აპლიკანტებს  შევატყობინებთ არაუგვიანეს 22 ოქტომბრისა, პროგრამაში გაწერილი აქტივობა კი დაიწყება შერჩევის დღიდან.. 

განაცხადის შეტანის წესი

სააპლიკაციო ფორმის შესავსებად და მისი შინაარსის გასაზიარებლად პარტნიორებთან, აპლიკანტებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ ონლაინ ფორმის ვერსია ვორდის ფორმატში. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ აპლიკანტებმა სრულყოფილად შეავსონ შეთავაზება (პროექტი) მათთვის მოსახერხებელ ფორმატში. 

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ „განაცხადის შევსების ინსტრუქცია" და „პროგრამის აქტივობათა გრაფიკი“ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. 

გრანტებთან დაკავშირებით  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით პროგრამის გუნდს  ან  ბრიტანეთის საბჭოს ადგილობრივ ოფისში