გაიუმჯობესეთ სასაუბრო ინგლისური

გაიუმჯობესეთ ინგლისური ენის მოსმენის უნარი რეალური ვიდეო და აუდიო საუბრებით. ვიდეო და აუდიო მასალა მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა თანაგრძნობის გამოხატვა, CV -ის წერა, იხილავთ აუდიო სკრიპტებს და სავარჯიშოებს.

ეს პოპულარული აპლიკაცია დაგეხმარებათ

  • გაიუმჯობესოთ შინაარსში წვდომა ვიდეოსთან ერთად სკრიპტის თვალის დევნებით.
  • გაიუმჯობესო ლექსიკა ეპიზოდებიდან ძირითადი სიტყვების განმარტებით. 
  • გაიუმჯობესოთ მოსმენის უნარი, შეანელოთ აუდიო ჩანაწერი. 

სუბრიტრები ხომ შესანიშნავია! ისინი უდაოდ დაგეხმარებათ როგორც მასწავლებლებს, ისე მოსწავლეებს."

გარე ბმულები