ჩამოტვირთეთ ანდროიდისთვის

ჩამოტვირთეთ iOS-თვის

თქვენი ცოდნის შემოწმების უმარტივესი გზა

შეუერთდით მილიონობით ადამიანს მთელს მსოფლიოში და ინგლისური ენის ცოდნის დონის დასადგენად გაიარეთ უფასო ტესტი EnglishScore, რომელსაც მხოლოდ 40 წუთი უნდა დაუთმოთ. თქვენ შეგიშლიათ შეამოწმოთ ცოდნის დონე, გაუზიაროთ შედეგები მეგობრებს ან შეიძინოთ სერტიფიკატი.

რატომ უნდა ჩააბაროთ EnglishScore?

EnglishScore არის ინგლისური ენის ცოდნის შეფასების სწრაფი და ზუსტი ტესტი, რომელიც ამოწმებს თქვენს ცოდნას გრამატიკაში, ლექსიკაში, კითხვისა და მოსმენაში.  იგი შეიძლება გამოიყენოთ თვით- განვითარებისთვის, დამსაქმებელთან თქვენი ცოდნის დასადასტურებლად ან მოემზადოთ ისეთი ტესტისათვის, როგორიც არის IELTS.

როგორ ჩააბაროთ EnglishScore?

  • გაიარეთ ტესტი, რომელსაც 40 წუთამდე დასჭირდება.
  • მიიღეთ შეფასების შედეგი ტესტის დასრულებისთანავე.

EnglishScore ტესტის შესახებ

ტესტი აჩვენებს ოთხივე უნარის ფლობის პროცენტულ მაჩვენებელს. იგი აფასებს თქვენს ცოდნას A2-დან (ელემენტარული) C1-ის (განვითარებული) ჩათვლით, რომელიც ეფუძნება CEFR-ს (უცხო ენის ცოდნის საერთო ევროპული ჩარჩო).

ტესტის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ:

  • Interactive explorer-ში ნახოთ თქვენი ტესტირების შედეგი
  • თქვენი ტესტირების შედეგის დამადასტურებელი სერტიფიკატის შეძენა
  • სერტიფიკატის ატვირთვა LinkedIn- ზე ან მისი ასლის გადაცემა თქვენი დამსაქმებლისთვის გამოცდისთვის მომზადების შემთხვევაში,
  • თქვენი პროგრესის შემოწმება დამატებითი კურსების მოძიება პერსონალურად თქვენზემ ორგებული სასწავლო რეკომენდაციების გამოყენებით.

რაში გამოიყენებთ ტესტს?

შესაძლებლობა გექნებათ, რომ შეიძინოთ თქვენი ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი დამსაქმებელთან წარსადგენად.

თქვენიშედეგებიდანგამომდინარე, EnglishScore ასევეგირჩევთ ,,ბრიტანეთისსაბჭოს’’ კურსებს, რათა კიდევ უფრო განავითაროთ ინგლისური ენის ცოდნის უნარები.