გაიუმჯობესეთ ინგლისური სიტყვების წარმოთქმის უნარი და ისწავლეთ ფონეტიკური სიმბოლოების მნიშვნელობა

ფონეტიკური სიმბოლოების ამოკითხვა დაგეხმარებათ ინგლისური სიტყვების სწორად წარმოთქმაში და გაგიუმჯობესებთ საუბრის უნარს. ისწავლეთ ინგლისური ბგერები სწრაფად და ადვილად ამ აპლიკაციის დახმარებით. გამოიყენეთ იგი ლექსიკონში ნაპოვნი სიტყვების შესამოწმებლად.

ეს მარტივი აპლიკაცია დაგეხმარებათ:

  • გაიუმჯობესოთ წარმოთქმა და საუბრის უნარი
  • ჩანაწერების მოსმენისას განასხვავოთ და დაიხსომოთ სიტყვები.
  • გაიუმჯობესოთ მოსმენის უნარი და სიტყვების კონტექსტიდან სწორად აღქმა.

 

მარტივი სავარჯიშოები ყველა ინგლისური ბგერით. უდაოდ სასარგებლოა ინგლისური ენის შემსწავლელებისთვის.”

 

 

 

გარე ბმულები