მოდის საერთაშორისო შოუქეისის ტური Twitter-ზე

ხუთშაბათი 13 თებერვალი 2014 10:00კვირა 23 თებერვალი 2014 18:00
180 The Strand, WC2R 1EA

ძველი ქართული სამოსელის რეკონსტრუქცია

კონცეპტუალური ინსტალაციები წარმოგიდგენთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის მოდის ფაკულტეტის   სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა ნამუშევრებს. რვა ახალგაზრდა დიზაინერი წარმოადგენს  ტრადიციული ქართული სამოსის განახლებულ ვარიანტებს;  ასევე წარმოდგენილი იქნება  რეკონსტრუირებული სამკაულები. ვიდეო არტი გააერთიანებს ძველ და ახალ კონცეფციებს და ნათლად წარმოადგენს მოდის დიზაინის მიმართ რეკუნსტუქციული მიდგომას - კერძოდ, გადასვლას ტრადიციულიდან   ახალსა და თანამედროვეზე.

კურატორები გიორგი შაღაშვილი და ლაშა დევდარიანი

2014 წლის 13-23 თებერვალი, 10.00-18.00
180 The Strand, WC2R 1EA


შოუქეისი ორგანიზებულია თბილისის სამხატვრო აკადემიის მოდის დიზაინის ფაკულტეტის მიერ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით