ახალგაზრდა ქალი ლეპტოპთან
Date
კვირა 01 ოქტომბერი 2023 23:59

ბრიტანეთის საბჭო და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ვიწვევთ ინგლისური ენის მასწავლებლებს დარეგისტრირდნენ ინგლისურის მასწავლებელთა ონლაინ საზოგადოების სატრენინგო კურსზე.

ინგლისურის მასწავლებელთა ონლაინ საზოგადოების 22-საათიანი სატრენინგო კურსი არის პროფესიული განვითარების ონლაინ პროგრამა.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეებს აქტივობა უღიარდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ბაზაზე პროფესიული განვითარების ვალდებულებების ნაწილში.

2023 წლის შემოდგომის კურსის ხანგრძლივობაა 6 კვირა. კურსის მონაწილეებს ახალი იდეების და მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვასა და მათ შესახებ რეფლექსირებაში დახმარებას გაუწევენ ფასილიტატორები, ინგლისურის სწავლების ექსპერტები და კოლეგები ონლაინ საზოგადოების პლატფორმიდან.

პროგრამის კომპონენტებია:

  • 3 თვით-შესწავლის მოდული (9 საათი)
  • 6 ლაივ სესია მოდერატორთან და ფასილიტატორთან (6 საათი)
  • 3 ფორუმ დისკუსია
  • ელექტრონული პორტფოლიოსთვის რეფლექსიური ჟურნალების მომზადება და ატვირთვა

2023 წ. შემოდგომის კურსის თემებია:

  1. შესწავლილი მასალის შეფასების გააზრება
  2. შეფასების გამოყენება სწავლებასა და პროფესიულ პრაქტიკაში: შესწავლილი მასალის შეფასება
  3. ტესტებისთვის სწავლების გააზრება

შერჩევის კრიტერიუმები

  • საქართველოს განათლების სისტემაში მომუშავე პედაგოგის საქართველოს მოქალაქეობა
  • საბაზისო IT უნარები ონლაინ პლატფორმაზე დასარეგისტრირებლად, საკუთარ ანგარიშზე წვდომისთვის და აქტივობებში ჩართვისთვის
  • ინგლისურის ცოდნის მინიმალური დონე-B1Minimum English level: B1

რეგისტრაციის ბოლო ვადა

2023წ. 1 ოქტომბერი, 23.59სთ საქართველოს დროით

დარეგისტრირდით ახლა