ტესტის დღის შესახებ ინფორმაციას გამოგიგზავნით ტესტირებამდე ერთი კვირით ადრე.

შენიშვნა: ტესტირების დეტალების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოგეგზავნებათ თუ რეგისტრაციას სრულად გაივლით (თანხის გადახდა, აპლიკაციის შევსება).