მოსახერხებელი თარიღები, სწრაფი შედეგები IELTS წერილობით გამოცდასთან ერთად

იმ შემთხვევაში, თუ აირჩევთ IELTS წერილობით გამოცდას, მოსმენის, კითხვის და წერის კომპონენტებს უპასუხებთ წერილობით. გამოცდის ზეპირი ნაწილი ტარდება პირისპირ IELTS გამომცდელთან.

მოსმენის, კითხვის და წერის კომპონენტები ყველა IELTS გამოცდისათვის ტარდება ერთ დღეს. რაც შეეხება გამოცდის საუბრის ნაწილს, შეიძლება ჩატარდეს გამოცდამდე ერთი კვირით ადრე ან გამოცდის დღეს.

გამოცდის თარიღები

იპოვეთ თქვენთვის მოსახერხებელი წერილობითი IELTS გამოცდის თარიღები

სპეციალური პირობები

თქვენი ინგლისური ენის უნარი ობიექტურად შეფასდება, მიუხედავად ნებისმიერი სახის შეზღუდული უნარისა ან სპეციალური საჭიროებისა. შეგვიძლია დახმარება გაგიწიოთ ნებისმიერი სპეციალური პირობის მოთხოვნის შემთხვევაში. გთხოვთ, დაგვიკავშირეთ თქვენს მიერ არჩეული ტესტის თარიღამდე სამი თვით ადრე, რათა მიიღოთ ინფორმაცია როგორ უნდა დარეგისტრირდეთ სპეციალური საგამოცდო პირობების მოთხოვნის შემთხვევაში.

ვერ აირჩიეთ თქვენთვის მისაღები თარიღი?

შეამოწმეთ კომპიუტერული IELTS გამოცდის თარიღები