ჩვენი პედაგოგიკური მიდგომა არის მსოფლიოს გარშემო ინგლისური ენის კომუნიკაციური მეთოდით სწავლების 80 წლიანი გამოცდილების შედეგი. ჩვენი სწავლების ნაყოფიერება და ხარისხი განპირობებულია ჩვენი პედაგოგების კვალიფიკაციით. ჩვენი ინგლისური ენის პედაგოგები არიან სწავლების პროცესის მიმართ თავდადებულები და მონდომებულები.

მაღალ პროფესიონალიზმთან ერთად, თითოეული მათგანს გააჩნია საერთაშორისო კვალიფიკაცია და აქვს ინგლისური ენის სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება.