სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები

კურსი გამიზნულია თქვენთვის, თუ  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების (SEN) უკეთ გაცნობა გაინტერესებთ, ასევე გაინტერესებთ სტრატეგია და პრობლემების გადაჭრის გზები ამგვარი საჭიროებების (SEN) მქონე მოსწავლეებისთვის. შესაძალებელია საუკეთესო მაგალითების გაზიარებაც.                                                                                                          

კურსის დასაწყისი: რეგისტრაცია დაწყებულია
ხანგრძლივობა: 33-34  საათი სრული კურსი; 3 საათი თვითშემსწავლელი ინდივიდუალური მოდულების მიხედვით                                                      
ფასი: დაგვიკავშირდით

თითოეული მოდულის დამუშავება შესაძლებელია სხვებისგან დამოუკიდებლად. განიხილება შემდეგი თემები: 

 • შესავალი                                                                                                                                                                                                                
 • დისლექსია
 • ADHD (ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი
 • მხედველობის, სმენის დაქვეითება
 • სოციალური, ემოციური, ქცევითი სირთულეები
 • აუტისტური სპექტრის აშლილობა
 • ნიჭიერი და განსაკუთრებული ტალანტის მქონე
 • დისპრაქსია (მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა)
 • მულტიკულტურული ზეგავლენა სწავლის სირთულეებზე 
 • მეტყველებისა და საუბრის სირთულეები
 • ინკლუზიური შეფასება.

შეიტყვეთ მეტი კურსის მიმოხილვის ჩამოტვირთვით.