კურსი გამიზნულია თქვენთვის, თუ  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების (SEN) უკეთ გაცნობა გაინტერესებთ, ასევე გაინტერესებთ სტრატეგია და პრობლემების გადაჭრის გზები ამგვარი საჭიროებების (SEN) მქონე მოსწავლეებისთვის. შესაძალებელია საუკეთესო მაგალითების გაზიარებაც.                                                                                                          

კურსის დასაწყისი: რეგისტრაცია დაწყებულია
ხანგრძლივობა: 33-34  საათი სრული კურსი; 3 საათი თვითშემსწავლელი ინდივიდუალური მოდულების მიხედვით                                                      
ფასი: დაგვიკავშირდით

თითოეული მოდულის დამუშავება შესაძლებელია სხვებისგან დამოუკიდებლად. განიხილება შემდეგი თემები: 

 • შესავალი                                                                                                                                                                                                                
 • დისლექსია
 • ADHD (ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი
 • მხედველობის, სმენის დაქვეითება
 • სოციალური, ემოციური, ქცევითი სირთულეები
 • აუტისტური სპექტრის აშლილობა
 • ნიჭიერი და განსაკუთრებული ტალანტის მქონე
 • დისპრაქსია (მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა)
 • მულტიკულტურული ზეგავლენა სწავლის სირთულეებზე 
 • მეტყველებისა და საუბრის სირთულეები
 • ინკლუზიური შეფასება.

შეიტყვეთ მეტი კურსის მიმოხილვის ჩამოტვირთვით.

გარე ბმულები