გაატარეთ ზაფხული ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად - სპეციალური ფასები ონლაინ კურსებისთვის - პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები

გთავაზობთ მასწავლებელთა ტრეინინგის ონლაინ კურსს ფასდაკლებით 2016 წლის 20 აგვისტომდე

შემოთავაზებულ კურსებზე დარეგისტრირება შესაძლებელია სარეკლამო კოდის გამოყენებით: GL-SASUMMER-022

აქ შეგიძლიათ იხილოთ დამატებითი ინფორმაცია ჩვენს საზაფხულო შემოთავაზებასთან დაკავშირებით.

კომუნიკაციური შეფასება: თვითშემსწავლელი კურსი

ეს არის ხანმოკლე, 20 საათიანი თვითშემსწავლელი ონლაინ კურსი, რომელიც განკუთვნილია დატვირთული გრაფისკის მქონე პედაგოგებისა და ინგლისური ენის გამომცდელთათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან შეფასებებისა და ტესტირების ახალი მიდგომების შესწავლით

რეგულარული ფასი - 60 გირვანქა სტერლინგი

ფასდაკლებით - 40 გირვანქა სტერლინგი

შეიტყვეთ მეტი კურსის შესახებ და დარეგისტრირდით

სასწავლო ტექნოლოგიები ბიზნეს ინგლისურის პედაგოგთათვის

აღნიშნული თვითშემსწავლელი კურსი შემუშავებულია ბიზნეს ინგლისურის როგორც გამოცდილი, ისე დამწყები მასწავლებლებისთვის. კურსი საშუალებას მისცემს მათ გაეცნონ ინსტრუმენტების ტიპებს, რომლებიც დაეხმარებათ სწავლებაში, ხელს შეუწყობს მათ მეტად ჩართონ თითოეული მოსწავლე საგაკვეთილო პროცესში და მიიღონ მნიშნველოვანი შედეგები.

სრული 10 გაკვეთილის რეგულარული ფასი 90 გირვანქა სტერლინგი

ფასდაკლებით - 50 გირვანქა სტერლინგი

შეიტყვეთ მეტი კურსის შესახებ და დარეგისტრირდით.

სასწავლო ტექნოლოგიები საკლასო ოთახში

თვითშემსწავლელი კურსი ინგლისურის მასწავლებლებს აცნობს საკლასო მუშაობისთვის სწავლების ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მთავარ ასპექტებს. კურსის მოდული მოიცავს მთელ რიგ ვებ ტექნოლოგიებს, ისეთი თემებით, როგორიცაა ინტერნეტის გამოყენება, კიბერუსაფრთხოება მოსწავლეებისთვის, ოფისის აპლიკაციების, ონლაინ ვიდეო და აუდიო მოწყობილობების, სოციალური კავშრებისა და სხვა ვებ ტექონოგიების გამოყენება საგანმანათლებლო მიზნებით

LTECH თვითშემსწავლელი კურსის ფარგლებში 30 გაკვეთილის რეგულარული ფასია 270 გირვანქა სტერლინგი - ფასდაკლებით - 140 გირვანქა სტერლინგს

(ან შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ინდივიდუალურ მოდულზე. ერთი მოდულის საფასურია 10 გირვანქა სტერლინგი)

შეიტყვეთ მეტი კურსის შესახებ და დარეგისტრირდით

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები

თვითშემსწავლელი კურსი განკუთვნილია ინგლისური ენის პედაგოგებისათვის, როგორც საგანი ან მასწავლებელთათვის, რომლებიც ინგლისური ენის გამოყენებით ასწავლიან საგნებს. კურსი განკუთვნილია როგორც დაწყებითი, ისე საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის და არამხოლოდ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვის.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების თვითშემსწავლელი სრული კურსის რეგულარული ფასია 100 გირვანქა სტერლინგი - ფასდაკლებით - 60 გირვანქა სტერლინგს

ან თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ინდივიდუალურ მოდულზე. თითოეული მოდულის საფასურია 12 გირვანქა სტერლინგი

შეიტყვეთ მეტი კურსის შესახებ და დარეგისტრირდით.

მასწავლებელთა განვითარების ვორქშოპები სამუშაო ადგილზე

თითოეული ვორქშოფი უზრუნველყოფს როგორც ძირითად თეორიულ კონცეფციას, ასევე პრაქტიკულ სახელძღვანელოს სწავლების ტექნიკისა და მეთოდოლოგიების შესახებ. თემები მოიცავს:

  • პროცესის დაწერას (3 ონლაინ ვორქშოფი)
  • გრამატიკას (3 ონლაინ ვორქშოფი)
  • სტილების შესწავლას (2 ონლაინ ვორქშოფი)
  • ამსახველ პრაქტიკოსად გარდასახვას (2 ონლაინ ვორქშოფი)

თითოეული ვორქშოფის საფასურია - 6 გირვანქა სტერლინგი

შეიტყვეთ მეტი კურსის შესახებ და დარეგისტრირდით

გამოიყენეთ ზაფხული ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად!