აირჩიეთ კიდევ უფრო მეტი ტესტის თარიღიდან და მიიღეთ შედეგები კიდევ უფრო სწრაფად

ყველას მოსწონს მრავალფეროვანი არჩევანი. ჩვენ  გავაადვილეთ და კიდევ ვუფრო მოსახერხებელი გავხადეთ თქვენთვის IELTS ტესტის ჩაბარება. თქვენ შეგიძლიათ ტესტი კომპიუტერულად ჩააბაროთ. 

კომპიუტერული ტესტირების არჩევის შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩააბაროთ IELTS ტესტის აკადემიური ან ზოგადი მოდული, იმ განსხვავებით, რომ იმუშავებთ კომპიუტერთან. კომპიუტერული IELTS ტესტის ჩაბარება შეგიძლიათ თბილისიში და ბათუმში. აირჩიეთ სასურველი თარიღი და დარეგისტრირდით.

რას მიიღებთ კომპიუტერული IELTS არჩევის შემთხვევაში:

 •  ტესტის თარიღების ფართო არჩევანი
 • მოსახერხებელი ადგილმდებარეობა
 • მეტი მოქნილობა
 • ტესტის შედეგები უმოკლეს დროში, 1-5 დღეში იქნება ხელმისაწვდომი.

როგორ მუშაობს კოპიუტერული IELTS ტესტი?

იმ შემთხვევაში თუ ირჩევთ კომპუტერულ IELTS ტესტს, გამოცდის მოსმენის, კითხვის და წერით ნაწილს ჩააბარებთ კომპიუტერულად. გამოცდის საუბრის ნაწილს კვლავ პირისპირ გაივლით IELTS გამომცდელთან.

გამოცდის ყველა სხვა ასპექტი იგივეა, მიუხედავად იმისა როგორ აბარებთ ტესტს - კომპიუტერულად თუ წერილობით:

 •  შინაარსი
 •  დრო
 • კითხვის ტიპები
 • შეფასება
 • ტესტის საუბრის ნაწილი
 • ტესტის შედეგების ფურცელი
 • შედეგების გადამოწმება

შეიტყვეთ მეტი კომპუტერული IELTS გამოცდის შესახებ ჩვენი ვიდეოების დახმარებით. 

ტესტის თარიღები

იპოვეთ კომპიუტერული გამოცდის თარიღები.

თუ გაქვთ სპეციალური მოთხოვნები უნდა აირჩიოთ და ჩააბაროთ IELTS წერილობითი გამოცდა. 

ვერ შეარჩიეთ ხელსაყრელი თარიღი?

იხლეთ ხელმისაწვდომი წერილობითი გამოცდის თარიღები.

შეიტყვეთ მეტი კომპიუტერული IELTS ტესტის შესახებ: