სად შეგიძლიათ IELTS ჩაბარება საქართველოში?

ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში გთავაზობთ IELTS ტესტის ჩაბარებას თბილისში და ბათუმში - IELTS ოფიციალურ საგამოცდო ცენტრში. შეგიძლიათ აირჩიოთ გამოცდის ჩაბარება კომპიუტერულად ან წერილობით. მიუხედავად იმისა თუ რა არჩევანს გააკეთებთ, უნდა მოხვიდეთ საგამოცდო ცენტრში გამოცდის ჩასაბარებლად. შეიტყვეთ მეტი.

IELTS Online (მხოლოდ IELTS Academic) სახლიდან ან ნებისმიერი სხვა სივრციდან, სადაც სტაბილური ინტერნეტ კავშირი გექნებათ.

საგამოცდო ცენტრი რომელიც გთავაზობთ IELTS წერილობით გამოცდას 

ბრიტანეთის საბჭო თბილისი

საგამოცდო ცენტრი რომელიც გთავაზობთ IELTS კომპიუტერულ გამოცდას 

ბრიტანეთის საბჭო თბილისი

ბრიტანეთის საბჭო ბათუმი

IELTS გამოცდის თარიღები

იმისათვის, რომ აირჩიოთ ლოკაცია და იხილოთ ტესტის ჩატარების განრიგი, გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ მოცემული ჩამონათვალით.

ბრიტანეთის საბჭოს არ შეუძლია მიიღოს გადახდები ბანკებიდან (ან სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან), რომლებიც სანქცირებულია გაერთიანებული სამეფოს ან სხვა შესაბამისი იურისდიქციის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ბრიტანეთის საბჭო აღმოაჩენს გადახდას, რომელიც განხორციელებულია სანქცირებული ბანკიდან და/ან სანქცირებული ფინანსური ინსტიტუტიდან, მიმდინარე გადახდა გაიყინება და ვერ მოხდება იმ სერვისის მიწოდება, რომლისთვისაც განხორციელდა გადახდა. შესაბამისად, გთხოვთ, გადაამოწმოთ, რომ არ განახორციელებთ გადახდებს სანქცირებული ბანკის ან/და სანქცირებული ფინანსური ინსტიტუტის ანგარიშიდან.

ტესტის საფასური მოიცავს მომზადებისათვის საჭირო სახელძღვანელოებს, სავარჯიშო ტესტებს და კიდევ ბევრ სხვას.

გამოცდის განრიგი / დრო

გამოცდის მოსმენის, კითხვის და წერის ნაწილი ჩატარდება ერთ დღეს კომპონენტებს შორის შესვენებების გარეშე. ყველა სესიაზე მკაცრად არის დაცული სოციალური დისტანცია. იმ შემთხვევაში, თუ აბარებთ IELTS წერილობით ტესტს გამოცდის საუბრის ნაწილი შეიძლება ჩატარდეს წერილობითი გამოცდისგან განსხვავებულ დღეს, არაუმეტეს 7 დღით ადრე ან შემდეგ. თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას საუბრის ნაწილის თარიღის შესახებ გამოცდამდე 48 საათით ადრე. 

აირჩიეთ საუბრის ნაწილის დრო 

შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი საუბრის ნაწილის დრო წერილობითი ან კომპიუტერული IELTS გამოცდისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ პანდემიის გამო საჭირო გახდა საუბრის ნაწილის დროის შეცვლა, შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

თუ ჩააბარებთ IELTS Online,  Speaking ნაწილი, როგორც წესი, ჩატარდება თქვენი Listening, Reading და Writing კომპონენტამდე.  იმავე ან სხვა დღეს.

გსურთ გაერთიანებულ სამეფოში მუშაობა ან სწავლა?

თუ გსურთ გაერთიანებულ სამეფოში მუშაობა ან სწავლა, თქვენ დაგჭირდებათ განაცხადის გაკეთება გაერთიანებული სამეფოს ვიზისთვის და დემონსტრირება, რომ პასუხობთ ინგლისური ენის ცოდნის საჭირო დონეს, რისთვისაც უნდა ჩააბაროთ გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სანდო ინგლისური ენის ტესტი (SELT), როგორიცაა IELTS UKVI (აკადემიური და ზოგადი მოდული) ან IELTS Life Skills.