აირჩიეთ IELTS ტესტი

ჩვენ გთავაზობთ IELTS ტესტის მოსახერხებელი თარიღების ფართო არჩევანს ბილისიში. 

IELTS ტესტის ყველა სესიაზე ადგილები შეზღუდულია, ამიტომ გირჩევთ ტესტის სასურველ თარიღზე გამოცდამდე 5 კვირით ადრე დარეგისტრირდეთ. როდესაც გარკვეულ სესიაზე ყველა ადგილი შევსებულია, სესიის თარიღი აღარ ჩანს IELTS ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემაში.

დარეგისტრირდით IELTS ტესტზე ონლაინ 

IELTS ტესტის საფასური

IELTS ტესტის საფასურია (აკადემიური/ზოგადი მოდული) 462 ლარი

IELTS UKVI და IELTS ზოგადი უნარების საფასურია

 IELTS for UKVI ტესტის საფასურია (აკადემიური/ზოგადი მოდული): 662 GEL

  • IELTS Life Skills A1: 496.50 ლარი
  • IELTS Life Skills B1: 496.50 ლარი

თუ აკეთებთ განაცხადს საემიგრაციო ვიზაზე გაერთიანებულ სამეფოში, მაშინ უნდა ჩააბაროთ IELTS UKVI

აირჩიეთ IELTS ტესტის თარიღი

გახსენით ქვემოთ მოცემული ადგილმდებარეობის გრაფა, რომ იხილოთ ტესტის წერითი ნაწილის თარიღები IELTS აკადემიური და ზოგადი მოუდლებისთვის.

თგამოცდამდე 3 დღით ადრე ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ ინფორმაციას ტესტის ადგილისა და დროის შესახებ.

 

Select an IELTS test right for you

Select a location below

თბილისი

ტესტის თარიღი მოდული რეგისტრაციის ბოლო ვადა დარეგისტრირდი
06/07/2019 IELTS Academic 30/06/2019 დარეგისტრირდი
01/08/2019 IELTS Academic 22/07/2019 დარეგისტრირდი
07/09/2019 IELTS Academic 28/08/2019 დარეგისტრირდი
07/09/2019 IELTS General Training 28/08/2019 დარეგისტრირდი
28/09/2019 IELTS Academic 18/09/2019 დარეგისტრირდი
28/09/2019 IELTS General Training 18/09/2019 დარეგისტრირდი
12/10/2019 IELTS Academic 02/10/2019 დარეგისტრირდი
12/10/2019 IELTS General Training 02/10/2019 დარეგისტრირდი