ტესტის თარიღები, ფასები და ადგილმდებარეობა

IELTS ტესტი ტარდება თბილისში, ბრიტანეთის საბჭოს მიერ. 

IELTS ტესტის ყველა სესიაზე ადგილები შეზღუდულია, ამიტომ გირჩევთ ტესტის სასურველ თარიღზე გამოცდამდე 5 კვირით ადრე დარეგისტრირდეთ. როდესაც გარკვეულ სესიაზე ყველა ადგილი შევსებულია, სესიის თარიღი აღარ ჩანს IELTS ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემაში.

გამოცდამდე 3 დღით ადრე ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ ინფორმაციას ტესტის ადგილისა და დროის შესახებ.

გახსენით ქვემოთ მოცემული ადგილმდებარეობის გრაფა, რომ იხილოთ ტესტის წერითი ნაწილის თარიღები.

საუბრის ნაწილი 

IELTS  ტესტის საუბრის ნაწილი შეიძლება ჩატარდეს ან იმავე დღეს ან ტესტის წერით ნაწილიდან 7 დღის განმავლობაში. ტესტის საუბრის ნაწილის თარიღები დამოკიდებულია სესიაზე დარეგისტრირებული კანდიდატების რაოდენობაზე.

თბილისი

Venue: Tbilisi

ტესტის თარიღი მოდული რეგისტრაციის ბოლო ვადა დარეგისტრირდი
08/06/2017 IELTS Academic 29/05/2017
24/06/2017 IELTS Academic 14/06/2017
24/06/2017 IELTS General Training 14/06/2017
08/07/2017 IELTS Academic 28/06/2017
08/07/2017 IELTS General Training 28/06/2017
03/08/2017 IELTS Academic 24/07/2017
03/08/2017 IELTS General Training 24/07/2017
09/09/2017 IELTS Academic 30/08/2017
09/09/2017 IELTS General Training 30/08/2017