აირჩიეთ IELTS ტესტი

ჩვენ გთავაზობთ IELTS ტესტის მოსახერხებელი თარიღების ფართო არჩევანს თბილისში. 

IELTS ტესტის ყველა სესიაზე ადგილები შეზღუდულია, ამიტომ გირჩევთ ტესტის სასურველ თარიღზე გამოცდამდე 5 კვირით ადრე დარეგისტრირდეთ. ქვემოთ მოცემულია წერილობითი IELTS ტესტის თარიღები და რეგისტრაციის ვადები.

შეგიძლიათ აირჩიოთ გამოცის ფორმატი:

შეიტყვეთ მეტი IELTS წერილობით და კომპიუტერულ გამოცდაზე.

IELTS ტესტის საფასური

  • წერილობითი IELTS აკადემიური ან ზოგადი მოდულის ტესტი: 462 ლარი
  • კომპიუტერული IELTS აკადემიური ან ზოგადი მოდულის ტესტი: 462 ლარი

IELTS UKVI-სთვის და IELTS ზოგადი უნარების საფასურებია

  • IELTS for UKVI (აკადემიური/ზოგადი მოდული): 662 ლარი
  • IELTS ზოგადიუნარებიA1: 496.50 ლარი
  • IELTS ზოგადიუნარებიB1: 496.50 ლარი

თუ აკეთებთ განაცხადს საემიგრაციო ვიზაზე გაერთიანებულ სამეფოში, მაშინ უნდა ჩააბაროთ IELTS UKVI ტესტი. 

აირჩიეთ IELTS ტესტის თარიღი

გახსენით ქვემოთ მოცემული ადგილმდებარეობის გრაფა, რომ იხილოთ ტესტის წერითი ნაწილის თარიღები IELTS აკადემიური და ზოგადი მოდულებისთვის.

გამოცდამდე 3 დღით ადრე ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ ინფორმაციას ტესტის ადგილისა და დროის შესახებ.

 

Select an IELTS test right for you

Select a location below

თბილისი

ტესტის თარიღი მოდული რეგისტრაციის ბოლო ვადა დარეგისტრირდი
22/02/2020 IELTS Academic 12/02/2020 დარეგისტრირდი
07/03/2020 IELTS Academic 26/02/2020 დარეგისტრირდი
07/03/2020 IELTS General Training 26/02/2020 დარეგისტრირდი
21/03/2020 IELTS Academic 11/03/2020 დარეგისტრირდი
21/03/2020 IELTS General Training 11/03/2020 დარეგისტრირდი
04/04/2020 IELTS Academic 25/03/2020 დარეგისტრირდი
04/04/2020 IELTS General Training 25/03/2020 დარეგისტრირდი
16/05/2020 IELTS Academic 06/05/2020 დარეგისტრირდი
30/05/2020 IELTS Academic 20/05/2020 დარეგისტრირდი
30/05/2020 IELTS General Training 20/05/2020 დარეგისტრირდი

Venue: Courtyard By Marriott Hotel, Courtyard by Marriott Hotel; address: 4 Freedom Square, Tbilisi 0105, Georgia, 0105

ტესტის თარიღი მოდული რეგისტრაციის ბოლო ვადა დარეგისტრირდი
20/06/2020 IELTS Academic 10/06/2020 დარეგისტრირდი
20/06/2020 IELTS General Training 10/06/2020 დარეგისტრირდი