ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში გთავაზობთ ILETS აკადემიური და ზოგადი მოდულის, გაერთიანებულ სამეფოში ვიზისა და ემიგრაციისათვის (UKVI) ტესტებს.

შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ IELTS ტესტზე ონლაინ. ჩვენთარ რეგისტრაციის შემთხვევაში დარწმუნებული იყავით, რომ რეგისტრირდებით IELTS ოფიცილაურ საგამოცდო ცენტრში.  

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული გამოცდები:

გამოცდის ტიპი საფასური დარეგისტრირდით
IELTS აკადემიური მოდული
(წერილობითი და
კომპიუტერული ტესტი)
610 ლარი  დარეგისტრირდით
IELTS ზოგადი მოდული
(წერილობითი და
კომპიუტერული ტესტი)
610 ლარი დარეგისტრირდით
IELTS გართიანებულ სამეფოში
ვიზისა და ემიგრაციისათვის
(აკადემიური და ზოგადი მოდული)
630 ლარი დარეგისტრირდით
IELTS ზოგადი უნარები
(A1 და B1)
530 ლარი დარეგისტრირდით

ტესტზე დარეგისტრირებამდე

  1. დარწმუნდით, რომ გაქვთ მოქმედი პირადობის დამადატურებელი მოწმობა (ID ბარათი ან პასპორტი. შენიშვნა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები უნდა დარეგისტრირდნენ მხოლოდ საერთაშორისო პასპორტით), რადგან ტესტის დაჯავშნის დროს უნდა ატვირთოთ ფოტოასლი. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, 18 წლამდე ასაკის კანდიდატებმა ტესტზე დასარეგისტრირებლად უნდა წარადგინონ მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა.
  2. ჩამოტვირთეთ და წაიკითხეთ ჩვენს მიერ მოწოდებული საინფორმაციო ბროშურა კანდიდატებისთვის, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ტესტის ფორმატის, შეკითხვების ტიპებისა და ტესტის შედეგების შესახებ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ IELTS ტესტის ჩაბარება არ არის რეკომენდებული 16 წლამდე ასაკის მსურველთათვის.  
  3. ტესტის ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ჩვენი ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემის, ან საბანკო გადარიცხვის მეშვეობით.
  4. თუ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმის შევსებისას თანხის საბანკო გადარიცხვის მეთოდს აირჩევთ, საბანკო დეტალები ელექტრონული ფოსტით გამოგეგზავნებათ. გადახდის დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითოთ: Reference Number / სახელი და გვარი / გამოცდის თარიღი. Reference Number გახლავთ15 ციფრიანი ნომერი, რომელსაც წინ უძღვის GE001. გთხოვთ, აუცილებლად მიუთითოთ თქვენი Reference Number, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენი აპლიკაცია გაუქმდეს ან რეგისტრაცია სხვა  თარიღზე  გადავიდეს.
  5. გადახდილი თანხის ქვითარი გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით სააპლიკაციო ფორმის შევსებიდან არაუგვიანეს მესამე დღეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი რეგისტრაცია გაუქმდება.

დარეგისტრირდით წერილობით IELTS ტესტზე

იმ შემთხვევაში თუ აირჩევთ IELTS წერილობით გამოცდას, მოსმენის, კითხვის და წერის კომპონენტებს უპასუხებთ წერილობით. გამოცდის ზეპირი ნაწილი ტარდება პირისპირ IELTS გამომცდელთან.

დარეგისტრირდით კომპიუტერულ IELTS ტესტზე

იმ შემთხვევაში თუ ირჩევთ კომპუტერულ IELTS ტესტს, გამოცდის მოსმენის, კითხვის და წერით ნაწილს ჩააბარებთ კომპიუტერულად. გამოცდის საუბრის ნაწილს კვლავ პირისპირ გაივლით IELTS გამომცდელთან.

დარეგისტრირდით IELTS UKVI ტესტზე

არსებობს სპეციალური IELTS ტესტი გაერთიანებული სამეფოს ვიზისა და საემიგრაციო დანიშნულებისთვის. თუ გსურთ მუშაობა, სწავლა ან ცხოვრება გაერთიანებულ სამეფოში, მაშინ თქვენ ეს ტესტი გჭირდებათ.

IELTS ტესტის თარიღის დადასტურება

რეგისტრაციის დასტურის მიღების შემდეგ, ასევე მიიღებთ ავტომატურ წერილს უფასო ონლაინ კურსებზე წვდომის კოდებით: Road to IELTS.

გამოცდამდე სამი დღით ადრე მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას გამოცდის შესახებ (დრო, ადგილმდებარეობა)

ტესტის საუბრის ნაწილი შეიძლება დაინიშნოს იმავე დღეს ტესტის სხვა ნაწილებთან ერთად, ან სხვა დღეს, მთავარი ტესტის დღემდე არაუმეტეს 7 დღით ადრე ან გვიან. 

ასევე მიიღებთ თქვენს IELTS Reference Number კანდიდატის პორტალზე წვდომისთვის. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ტესტის დაჯავშვნის დროს მიუთითეთ სწორი ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

IELTS წესები და პირობები

შეიტყვეთ, რა უნდა გააკეთოთ იმ შემთხვევაში თუ გსურთ ტესტის გაუქმება ან გადატანა.