ჩვენს ოფიციალურ IELTS ტესტირების ცენტრებს შეუძლია დახმარების გაწევა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ მხედველობასთან, სმენასთან, მეტყველებასთან ან სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

თუ თქვენ გჭირდებათ სპეციალური პირობები (მაგალითად, დამატებითი დრო), გთხოვთ, წინასწარ, ექვსი კვირით ადრე შეატყობინოთ ამის შესახებ ტესტირების ცენტრს.

თქვენი ინგლისური ენის უნარი ობიექტურად შეფასდება, მიუხედავად ნებისმიერი სახის შეზღუდული უნარისა ან სპეციალური საჭიროებებისა, რაც შეიძლება გქონდეთ.

რას გულისხმობს სპეციალური პირობები?

  • ტესტები ბრაილის შრიფტით
  • დამატებითი დრო დისლექსიის, დისგრაფიის და დისორთოგრაფიის მქონე პირებისთვის  
  • დამატებითი ტექნიკური საშუალებები (მაგ., ყურთსასმენები, კომპიუტერი და სხვა) 
  •  ადაპტირებული ტესტი სმენის ნაწილისათვის 

რა სახის დახმარება შეიძლება მივიღო?

თუ გაქვთ მხედველობის დარღვევა, შეგვიძლია უზრუნველყოთ:

  • გადიდებული ნაბეჭდი მასალა
  • ტესტები ბრაილის შრიფტით
  • პირადი მდივანი, რომელიც თქვენ მაგივრად ჩაწერს პასუხებს.

თუ გაქვთ სმენასთან დაკავშირებული პრობლემა, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ:

  • სპეციალური ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა
  • სმენითი ნაწილის კითხვის ვერსია.

თუ გაქვთ დისლექსია, შეგვიძლია უზრუნველყოთ:

  • დამატებითი დრო წერის და კითხვის ტესტებისთვის.

გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ დამატებითი ინფორმაციისათვის.