მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხოთ და დაეთანხმოთ IELTS წესებსა და პირობებს, როდესაც რეგისტრირდებით ტესტზე.

წესები და პირობები შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მათ შორის, შემდეგ დეტალებს:
  • წესები, რომლებიც უნდა დაიცვათ
  • უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც უნდა მიიღოთ ტესტის დროს
  • შედეგების პროცესი
  • გაუქმების პროცესი
  • როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას.

როდესაც ხელს აწერთ დეკლარაციას სარეგისტრაციო ფორმაში, ან მონიშნავთ წესებისა და პირობების უჯრას ონლაინ აპლიკაციის დროს, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და გესმით IELTS წესები და პირობები და თანახმა ხართ დაიცვათ ისინი.