შენიშვნა: ეს გახლავთ გამოცდის გაუქმების და გადატანის წესები IELTS (აკადემიური და ზოგადი მოდული) გამოცდისათვის, შეგიძლიათ იხილოთ IELTS UKVI გამოცდის გაუქმებისა და გადატანის წესები აქ

IELTS ტესტის გაუქმება

თუ გააუქმებთ IELTS წერილობით ტესტს გამოცდამდე ხუთი, IELTS კომპიუტერულ ტესტს გამოცდამდე ორი კვირით ადრე, თანხა დაგიბრუნდებათ ადმინისტრაციული გადასახადის 25% დაქვითვით.

ბრიტანეთის საბჭოს არ შეუძლია განახორციელოს გადახდა ბანკებში (ან სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში), რომლებიც სანქცირებულია გაერთიანებული სამეფოს ან სხვა შესაბამისი იურისდიქციის მიერ. თუ მოითხოვთ თანხის დაბრუნებას სანქცირებული ბანკის ან/და სანქცირებული ფინანსური ინსტიტუტის ანგარიშზე, თანხის დაბრუნება ვერ მოხდება. იმისათვის რომ დაგიბრუნდეთ თანხა, უნდა წარმოადგინოთ ალტერნატიული ანგარიშის ნომერი, სადაც მოხდება შესაბამისი თანხის გადმორიცხვა.

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, თანხის დაბრინების პროცესის სავარაუდო დრო არის 4-დან 6 კვირმადე.

თუ 5 კვირაზე ნაკლებ დროში გააუქმებთ IELTS ტესტს, თანხა არ დაგიბრუნდებათ. გამონაკლისი შემთხვევებია: 

  • სერიოზული ავადმყოფობა ან სამედიცინო შემთხვევა (როგორიცაა ჰოსპიტალიზაცია ან მძიმე ტრავმა)
  • მძიმე დანაკარგი - ოჯახის წევრის გარდაცვალება
  • უსიამოვნებები ან ტრავმა (ისეთი შემთხვევები, თუ გახდით დანაშაულის მსხვერპლი ან საგზაო შემთხვევის მონაწილე)
  • სამხედრო სამსახური 

იმისათვის რომ გააუქმოთ თქვენი IELTS ტესტი (აკადემიური ან ზოგადი მოდული), გახსენით კანდიდატის პორტალი და შეავსეთ ტესტის გაუქმების მოთხოვნა და ატვირთეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია/ცნობები.

იმისათვის რომ გააუქმოთ თქვენი UKVI ან Life Skills ტესტი, გთხოვთ, ჩამოტვირთეთ გამოცდის გაუქმების ფორმა და გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: exams@ge.britishcouncil.org. (გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ საჭიროა ფორმაზე ხელის მოწერა). დოკუმენტი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდის ჩატარებიდან 5 დღის განმავლობაში წარმოადგენთ სამედიცინო ცნობის ორიგინალს და გაუქმების მოთხოვნას კანდიდატის პორტალზე, თანხა აგინაზღაურდებათ 25% ადმინისტრაციული გადასახადის დაქვითვით. 

მიიღება მხოლოდ ორიგინალი სამდიცინო ცნობები ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. თუ არ მივიღებთ შევსებულ გაუქმების მოთხოვნას და არ იქნება ატვირთული შესაბამისი დოკუმენტაცია/ცნობები ტესტის ჩატარებიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, თქვენ დაგიფიქსირდებათ გაცდენა და თანხა არ აგინაზღაურდებათ.

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ოჯახის წევრების მიერ გაცემულ შეტყობინებებს ავადმყოფობის შესახებ.

ფაქსით ან ელფოსტით გამოგზავნილი ასლები არ მიიღება. 

ტესტის დღის გადატანის მოთხოვნა

თუ გჭირდებათ თქვენ მიერ არჩეული გამოცდის თარიღის შეცვლა, შეგიძლიათ მოითხოვოთ ტესტის გადატანა გამოცდამდე ხუთი კვირით ადრე წერილობითი IELTS ტესტის შემთხვევაში, ხოლო კომპიუტერული IELTS ტესტის შემთხვევაში - ორი კვირით ადრე ადმინისტრაციული გადასახადის დაქვითვის გარეშე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ტესტის ჩაბარების ახალი თარიღი უნდა იყოს საწყისი ტესტის თარიღიდან სამი თვის განმავლობაში. ავადმყოფობის შემთხვევაში, გადატანა შესაძლებელია ტესტიდან ხუთი კვირის განმავლობაში, თუ სამედიცინო ცნობის ორიგინალი წარდგენილი იქნება ტესტის ჩატარებიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის, ან ტესტის თარიღის გადატანის ფორმასთან ერთად. ტესტის თარიღის გადატანის ფორმა უნდა მოითხოვოთ თქვენს საგამოცდო ცენტრში

თუ ტესტი გადატანილი იქნება ახალ თარიღზე (ან ტესტის დანიშნულ ვადამდე, ან ავადმყოფობის გამო) და ავად იქნებით ტესტის მეორე თარიღისთვის, მაშინ თქვენ არ გექნებათ თანხის დაბრუნების და ტესტის სხვა თარიღზე გადატანის უფლება.