შენიშვნა: ეს გახლავთ გამოცდის გაუქმების და გადატანის წესები IELTS (აკადემიური და ზოგადი მოდული) გამოცდისათვის, შეგიძლიათ იხილოთ IELTS UKVI გამოცდის გაუქმებისა და გადატანის წესები აქ

IELTS ტესტის გაუქმება

თუ გააუქმებთ IELTS ტესტს გამოცდამდე ხუთი კვირით ადრე, თანხა დაგიბრუნდებათ ადმინისტრაციული გადასახადის 25% დაქვითვით.

თუ რეგისტრაციას გამოცდის თარიღამდე 5 კვირის ან ნაკლები დროის განმავლობაში გააუქმებთ, მაგრამ დაასაბუთებთ, რომ გქონდათ ჯანმრთელობის პრობლემა და წარადგენთ შესაბამის სამედიცინო ცნობას. ამ შემთხვევაში თანხა დაგიბრუნდებათ ადმინისტრაციული თანხის 25%-ის დაქვითვით. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თანხის დაბრუნების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ოთხიდან ექვს კვირამდე.

ტესტის თარიღის გასაუქმებლად, გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ და შეავსოთ თანხის დაბრუნების მოთხოვნის ან ტესტის თარიღის გადატანის ფორმა და გამოგვიგზავნოთ ფოსტით (მისამართზე: 34 რუსთაველის გამზირი, თბილისი 0108, საქართველო) ან ელ.ფოსტაზე exams@ge.britishcouncil.org. (გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ საჭიროა ფორმაზე ხელის მოწერა). დოკუმენტი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდის ჩატარებიდან 5 დღის განმავლობაში წარმოადგენთ სამედიცინო ცნობის ორიგინალს და შევსებულ გამოცდის გაუქმება / გადატანის ფორმა - ს თანხა აგინაზღაურდებათ 25% ადმინისტრაციული გადასახადის დაქვითვით.  

მიიღება მხოლოდ ორიგინალი სამდიცინო ცნობები ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. თუ ჩვენს ოფისში არ მივიღებთ ორივე აუცილებელ დოკუმენტს ტესტის ჩატარებიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, თქვენ დაგიფიქსირდებათ გაცდენა და თანხა არ აგინაზღაურდებათ.

ფაქსით ან ელფოსტით გამოგზავნილი ასლები არ მიიღება. გირჩევთ, სამედიცინო ცნობები გამოაგზავნოთ დაზღვეული ფოსტით.

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ოჯახის წევრების მიერ გაცემულ შეტყობინებებს ავადმყოფობის შესახებ.

ტესტის დღის გადატანის მოთხოვნა

თუ გჭირდებათ თქვენ მიერ არჩეული გამოცდის თარიღის შეცვლა, შეგიძლიათ მოითხოვოთ ტესტის გადატანა გამოცდამდე ხუთი კვირით ადრე. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ტესტის ჩაბარების ახალი თარიღი უნდა იყოს საწყისი ტესტის თარიღიდან სამი თვის განმავლობაში. ავადმყოფობის შემთხვევაში, გადატანა შესაძლებელია ტესტიდან ხუთი კვირის განმავლობაში, თუ სამედიცინო ცნობის ორიგინალი წარდგენილი იქნება ტესტის ჩატარებიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის, ან ტესტის თარიღის გადატანის ფორმასთან ერთად.

თუ ტესტი გადატანილი იქნება ახალ თარიღზე (ან ტესტის დანიშნულ ვადამდე, ან ავადმყოფობის გამო) და ავად იქნებით ტესტის მეორე თარიღისთვის, მაშინ თქვენ არ გექნებათ თანხის დაბრუნების და ტესტის სხვა თარიღზე გადატანის უფლება.