ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ  თითოეული კანდიდატისთვის მნიშვნელოვანია ტესტის შედეგები და შედეგების სწრაფად მიღება.

IELTS გამოცდის შედეგები ხელმისაწვდომია  გამოცდის დღიდან მე-13 კალენდარულ დღეს, 13.00 საათიდან. 

 IELTS შედეგები ონალინ

IELTS გამოცდის შედეგები ონლაინ ასევე ხელმისაწვდომია მე-13 კალენდარულ დღეს, 13.00 საათიდან. 

გამოცდის შედეგები არ გაიცემა ტელეფონით, ელ.ფოსტით ან ფაქსით. 

თუ სერთიფიკატის წასაღებად მოსვლა არ შეგიძლიათ, სერთიფიკატის გამოგზავნა შესაძლებელია DHL ექსპრეს ფოსტით. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა საკურიერო მომსახურების თანხის დაფარვა, რაც შეადგენს: თბილისი - 5 ლარი, საქართველო - 15 ლარი, ევროპა და აშშ - 140 ლარი.

IELTS გამოცდის შედეგის ფურცელი / სერთიფიკატი 

ყველა კანდიდატს გადაეცემა IELTS გამოცდის შედეგის ფურცლის / სერთიფიკატის ერთი ასლი. მისი დაკარგვის შემთხვევაში კანდიდატზე დამატებითი ასლი არ გაიცემა.

IELTS გამოცდის შედეგის ფურცელი / სერთიფიკატი ორგანიზაციებისთვის

IELTS გამოცდის შედეგის ფურცლის /  სერთიფიკატის დამატებით 5 ასლი შეგვიძლია გავუგზავნოთ მიმღებ ორგანიზაციებს (მაგ., უნივერსიტეტებს, საემიგრაციო სააგენტოებს და სხვა) გამოცდიდან ორი წლის განმავლობაში. აღნიშნული სერვისისთვის უნდა გადაიხადოთ სერთიფიკატის DHL-ით გაგზავნის საფასური. სერთიფიკატის დამატებითი ასლების მომღებ ორგანიზაციებში გაგზავნის შემთხვევაში, სააპლიკაციო ფორმის შესაბამის გრაფაში უნდა მიუთითოთ იმ ორგანიზაციის დასახელება. 

თუ საგანმანათლებლო ორგანიზაციის მისამართი არასწორად იყო მითითებული რეგისტრაციისას, შესაძლებელია მათი შეცვლა სპეციალური ფორმის ჩამოტვირთვისას.

საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს ყოველთვის სჭირდებათ  გამოცდის შედეგის დედანი და არა ასლი, საგამოცდო შედეგების ასლი არ მიიღება.

საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს ასევე შეუძლიათ კანდიატის ქულების ნახვა ელექტრონულად. ამისათვის საგანმანათლებლო ორგანიზაციას უნდა მიეწოდოს კანდიდატის შედეგის ფურცელის / სერთიფიკატის ნომიერი, რომელიც მოცემულია სერთიფიკატის ქვედა მარჯვენა კუთხეში. 

IELTS გამოცდის შედეგის ფურცელი / სერთიფიკატის ვადა

ორგანიზაციები, როგორც წესი, იღებენ თქვენი გამოცდის შედეგების ფურცელს გამოცდის ჩაბარების დღიდან 2 წლის განმავლობაში.

 IELTS ტესტის შედეგების ინტერპრეტაცია

IELTS გამოცდა აფასებს ინგლისურის ცოდნას ნებისმიერ დონეზე. IELTS გამოცდაში არ არსებობს „გამსვლელი’’ ან „ჩამჭრელი’’ ქულა. კანდიდატი ფასდება 0-დან 9 ქულამდე გამოცდის თითოეულ ნაწილში - სმენა, კითხვა, წერა და საუბარი  და ასევე იღებს ჯამურ ქულას.  

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია IELTS ტესტის 9 ბალიანი ქულების სისტემის შესახებ.

იხილეთ ინფორმაცია IELTS ქულების ეკვივალენტურობის შესახებ უცხო ენების ცოდნის საერთო ევროპული ჩარჩოსთან (CEFR).

IELTS ტესტის შედეგების გადამოწმება

IELTS შედეგის გადამოწმების მოთხოვნა შეგიძლიათ გამოცდის დღიდან 6 კვირის განმავლობაში. შესაძლებელია როგორც გამოცდის რომელიმე კონკრეტული ნაწილის, ისე ოთხივე ნაწილის გადამოწმება.

IELTS შედეგის გადამოწმების სერვისი ფასიანია. ქულის მომატების შემთხვევაში კანდიდატს სრულად უბრუნდება სერვისის საფასური. IELTS გადამოწმებული შედეგის პასუხები ხელმისაწვდომია 2-21 დღეში. ეს დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის გასაჩივრებული კომპონენტების რაოდენობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პასუხი არ მიიღეთ 28 დღის შემდეგ, დაუკავშირდით საგამოცდო ცენტრს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

შესაძლებელია თუ არა IELTS ტესტის გადაბარება?

გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია შეუზღუდავად. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ შედეგის გაუმჯობესებას მხოლოდ დამატებითი მომზადების შედეგად შეძლებთ.