მოსწავლეები კითხულობენ მინიშნებებს IELTS წიგნში
სტუდენტები კითხულობენ მინიშნებებს IELTS წიგნში

IELTS გამოცდისთვის მოსამზადებლად, განსაკუთრებით, შემდეგ ორ სახელმძღვანელოს გირჩევთ: 

IELTS ოფიციალური პრაქტიკული სავარჯიშო: 1-ლი ნაწილი

IELTS პრაქტიკული სავარჯიშო: 1-ლი ნაწილი შეიცავს IELTS აკადემიური და ზოგადი მოდულების სავარჯიშო ტესტებს გამოცდის ოთხივე ნაწილისთვის: მოსმენა, კითხვა, წერა და მეტყველება. სახელმძღვანელოში მოცემულია ასევე გამომცდელთა კომენტარები. 

სახელმძღვანელოს თან ერთვის ბუკლეტი, კომპაქტდისკი მოსმენის ტესტის სავარჯიშოებით და ტესტების პასუხები.

IELTS ოფიციალური პრაქტიკული სავარჯიშო: მე-2 ნაწილი 

IELTS ოფიციალური პრაქტიული სავარჯიშო: მე-2 ნაწილი შეიცავს IELTS აკადემიური და ზოგადი მოდულების სავარჯიშო ტესტებს გამოცდის ოთხივე ნაწილისთვის: მოსმენა, კითხვა, წერა და მეტყველება. სახელმძღვანელოში მოცემულია ასევე გამომცდელთა კომენტარები. 

სახელმძღვანელოს თან ერთვის DVD დისკი მოსმენის ტესტის სავარჯიშოებით, ტესტების პასუხებით და სამი სტუდენტის მიერ მეტყველების ტესტის ჩაბარების ამსახველი ვიდეორგოლებით.