ანლიმიტედ: სწორი მოძრაობების გაკეთება

ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში, სომხეთში,  აზერბაიჯანსა და უკრაინაში იწყებს პროექტს „ანლიმიტედ“, რომლის მიზანია ახალი პარტნიორული თანამშრომლობის განვითარება და საუკეთესო მოდელების პრაქტიკაში დანერგვა, რათა ა) შეიქმნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანთა და პროდიუსერთა პროფესიული ქსელი და ბ) შეიქმნას  პლატფორმა (მათ შორის ონლაინ), პროექტის მონაწილე ქვეყნებში ინკლუზიური ხელოვნების  პროფესიული განვითარების, სასცენო დადგმების განხორციელების  და ტრენინგების ჩასატარებლად. ჩვენი მიზანია შშმ ხელოვანების ჩართვა დაგეგმვის და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, მაყურებლისთვის ინტეგრირებული ხელოვნების ნიმუშების ჩვენებით ხელს შეუწყობს  ცვლილებებს სოციალური მიდგომების საკითხებში, რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენს სოციალურ პოლიტიკასა და კანონმდებლობაზე.

ქვემოთ მოცემულ ვიდეო ინტერვიუში  ქლერ ქანინგამი, ბრიტანეთში აღიარებული და  ხელოვანთა საერთაშორისო წრეებში ფართოდ ცნობილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანი, საუბრობს საკუთარ სპექტაკლზე სახელწოდებით „მომეცი მიზეზი, რომ ვიცხოვრო“. ამ ერთი-მსახიობის სპექტაკლის ინსპირაცია  იყო შუა საუკუნეების მხატვრის  იერონიმუს ბოსხის შემოქმედება, რომელიც არის  რელიგიური საკითხების (განსაკუთრებით რელიგიური ხელოვნების) გაბედული კვლევა და  ადამიანის სხეულის თუ ცხოვრების ხარისხის შესახებ განსჯა. სპექტაკლი ემპათიის ერთგვარი კვლევაცაა.